počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Revúca  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Revúca  | kód okresu: 608

celkový počet obcí: 42
počet obcí s www stránkou: 38
počet obcí bez www stránky: 4

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 39

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Revúca [SK0328]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 38 / 42 
 90,5%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
BreznoBanskobystrický kraj
Rimavská SobotaBanskobystrický kraj
RožňavaKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  21 664 / 38 669 
 56,0%
 vidiek  17 005 / 38 669 
 44,0%Zoznam obcí okresu Revúca
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1514977  Chvalová608Revúca600Banskobystrický
2525774  Chyžné608Revúca600Banskobystrický
3514675  Držkovce608Revúca600Banskobystrický
4514721  Gemer608Revúca600Banskobystrický
5514756  Gemerská Ves608Revúca600Banskobystrický
6525677  Gemerské Teplice608Revúca600Banskobystrický
7525685  Gemerský Sad608Revúca600Banskobystrický
8514896  Hrlica *608Revúca600Banskobystrický
9525766  Hucín608Revúca600Banskobystrický
10525791  Jelšava608Revúca600Banskobystrický
11525812  Kameňany608Revúca600Banskobystrický
12515574  Leváre *608Revúca600Banskobystrický
13515159  Levkuška608Revúca600Banskobystrický
14525901  Licince608Revúca600Banskobystrický
15525928  Lubeník608Revúca600Banskobystrický
16525944  Magnezitovce608Revúca600Banskobystrický
17580384  Mokrá Lúka608Revúca600Banskobystrický
18525987  Muráň608Revúca600Banskobystrický
19525995  Muránska Dlhá Lúka608Revúca600Banskobystrický
20526002  Muránska Huta608Revúca600Banskobystrický
21526011  Muránska Lehota608Revúca600Banskobystrický
22526029  Muránska Zdychava608Revúca600Banskobystrický
23526037  Nandraž608Revúca600Banskobystrický
24515256  Otročok608Revúca600Banskobystrický
25515302  Ploské608Revúca600Banskobystrický
26515311  Polina608Revúca600Banskobystrický
27526100  Prihradzany608Revúca600Banskobystrický
28526118  Rákoš608Revúca600Banskobystrický
29515361  Rašice608Revúca600Banskobystrický
30515370  Ratková608Revúca600Banskobystrický
31515400  Ratkovské Bystré608Revúca600Banskobystrický
32526142  Revúca608Revúca600Banskobystrický
33526151  Revúcka Lehota608Revúca600Banskobystrický
34515507  Rybník *608Revúca600Banskobystrický
35557820  Sása *608Revúca600Banskobystrický
36526258  Sirk608Revúca600Banskobystrický
37526304  Šivetice608Revúca600Banskobystrický
38515523  Skerešovo608Revúca600Banskobystrický
39515612  Tornaľa608Revúca600Banskobystrický
40526321  Turčok608Revúca600Banskobystrický
41515761  Višňové608Revúca600Banskobystrický
42515833  Žiar608Revúca600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava