počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Rimavská Sobota  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Rimavská Sobota  | kód okresu: 609

celkový počet obcí: 107
počet obcí s www stránkou: 94
počet obcí bez www stránky: 13

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 104

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Rimavská Sobota [SK0329]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 94 / 107 
 87,9%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
BreznoBanskobystrický kraj
LučenecBanskobystrický kraj
PoltárBanskobystrický kraj
RevúcaBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  32 530 / 80 666 
 40,3%
 vidiek  48 136 / 80 666 
 59,7%Zoznam obcí okresu Rimavská Sobota
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1557757  Abovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
2514489  Babinec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
3514501  Barca609Rimavská Sobota600Banskobystrický
4514519  Bátka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
5514535  Belín609Rimavská Sobota600Banskobystrický
6514543  Blhovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
7514551  Bottovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
8514586  Budikovany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
9514594  Cakov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
10514608  Čerenčany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
11514951  Chanava609Rimavská Sobota600Banskobystrický
12514969  Chrámec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
13514616  Čierny Potok609Rimavská Sobota600Banskobystrický
14514624  Číž609Rimavská Sobota600Banskobystrický
15514632  Dolné Zahorany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
16514641  Dražice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
17514659  Drienčany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
18514667  Drňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
19514683  Dubno609Rimavská Sobota600Banskobystrický
20514691  Dubovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
21557919  Dulovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
22514713  Figa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
23514730  Gemerček609Rimavská Sobota600Banskobystrický
24514764  Gemerské Dechtáre609Rimavská Sobota600Banskobystrický
25557889  Gemerské Michalovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
26514781  Gemerský Jablonec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
27514799  Gortva *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
28514811  Hajnáčka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
29514829  Hnúšťa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
30514837  Hodejov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
31514845  Hodejovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
32514853  Horné Zahorany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
33514861  Hostice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
34514870  Hostišovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
35514888  Hrachovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
36514926  Hrušovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
37514934  Hubovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
38514942  Husiná609Rimavská Sobota600Banskobystrický
39514985  Ivanice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
40514993  Janice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
41515001  Jesenské609Rimavská Sobota600Banskobystrický
42515019  Jestice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
43515027  Kaloša609Rimavská Sobota600Banskobystrický
44515035  Kesovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
45515043  Klenovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
46515051  Kociha609Rimavská Sobota600Banskobystrický
47515060  Konrádovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
48515078  Kráľ609Rimavská Sobota600Banskobystrický
49515086  Kraskovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
50515094  Krokava609Rimavská Sobota600Banskobystrický
51515108  Kružno609Rimavská Sobota600Banskobystrický
52515116  Kyjatice *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
53515124  Lehota nad Rimavicou *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
54515132  Lenartovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
55515141  Lenka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
56515167  Lipovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
57515175  Lukovištia609Rimavská Sobota600Banskobystrický
58515183  Martinová609Rimavská Sobota600Banskobystrický
59515205  Neporadza *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
60557790  Nižný Skálnik609Rimavská Sobota600Banskobystrický
61515230  Nová Bašta609Rimavská Sobota600Banskobystrický
62515248  Orávka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
63515264  Ožďany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
64515272  Padarovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
65515281  Pavlovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
66515299  Petrovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
67515337  Poproč609Rimavská Sobota600Banskobystrický
68515345  Potok609Rimavská Sobota600Banskobystrický
69515353  Radnovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
70557854  Rakytník609Rimavská Sobota600Banskobystrický
71515388  Ratkovská Lehota609Rimavská Sobota600Banskobystrický
72515396  Ratkovská Suchá609Rimavská Sobota600Banskobystrický
73557765  Riečka *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
74515426  Rimavská Baňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
75515442  Rimavská Seč609Rimavská Sobota600Banskobystrický
76514462  Rimavská Sobota609Rimavská Sobota600Banskobystrický
77515451  Rimavské Brezovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
78515469  Rimavské Janovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
79557811  Rimavské Zalužany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
80515485  Rovné609Rimavská Sobota600Banskobystrický
81515493  Rumince609Rimavská Sobota600Banskobystrický
82515621  Šimonovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
83515639  Širkovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
84515531  Slizké *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
85515647  Španie Pole *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
86515540  Stará Bašta609Rimavská Sobota600Banskobystrický
87515566  Stránska609Rimavská Sobota600Banskobystrický
88515655  Štrkovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
89515582  Studená609Rimavská Sobota600Banskobystrický
90515604  Sútor609Rimavská Sobota600Banskobystrický
91515663  Tachty609Rimavská Sobota600Banskobystrický
92515671  Teplý Vrch609Rimavská Sobota600Banskobystrický
93515680  Tisovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
94515698  Tomášovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
95515701  Uzovská Panica609Rimavská Sobota600Banskobystrický
96515795  Valice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
97515710  Včelince609Rimavská Sobota600Banskobystrický
98515728  Večelkov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
99515736  Veľké Teriakovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
100515744  Veľký Blh609Rimavská Sobota600Banskobystrický
101515752  Vieska nad Blhom609Rimavská Sobota600Banskobystrický
102515779  Vlkyňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
103557901  Vyšné Valice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
104515809  Vyšný Skálnik *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
105557927  Zacharovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
106515817  Zádor609Rimavská Sobota600Banskobystrický
107515841  Žíp609Rimavská Sobota600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava