počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Veľký Krtíš  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Veľký Krtíš  | kód okresu: 610

celkový počet obcí: 71
počet obcí s www stránkou: 65
počet obcí bez www stránky: 6

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 69

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Veľký Krtíš [SK032A]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 65 / 71 
 91,5%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
LeviceNitriansky kraj
DetvaBanskobystrický kraj
KrupinaBanskobystrický kraj
LučenecBanskobystrický kraj
ZvolenBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  12 648 / 41 998 
 30,1%
 vidiek  29 350 / 41 998 
 69,9%Zoznam obcí okresu Veľký Krtíš
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1515868  Balog nad Ipľom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
2515876  Bátorová610Veľký Krtíš600Banskobystrický
3515884  Brusník *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
4515892  Bušince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
5515906  Čebovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
6515914  Čeláre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
7515922  Čelovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
8515931  Červeňany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
9516058  Chrastince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
10516066  Chrťany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
11515949  Dačov Lom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
12515957  Dolinka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
13515965  Dolná Strehová610Veľký Krtíš600Banskobystrický
14515973  Dolné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
15515981  Dolné Strháre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
16515990  Ďurkovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
17516007  Glabušovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
18516015  Horná Strehová *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
19516023  Horné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
20516031  Horné Strháre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
21516040  Hrušov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
22516074  Ipeľské Predmostie610Veľký Krtíš600Banskobystrický
23516082  Kamenné Kosihy610Veľký Krtíš600Banskobystrický
24516091  Kiarov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
25516104  Kleňany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
26516112  Koláre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
27516121  Kosihovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
28516139  Kosihy nad Ipľom *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
29516147  Kováčovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
30516155  Lesenice610Veľký Krtíš600Banskobystrický
31516163  Ľuboriečka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
32516171  Malá Čalomija610Veľký Krtíš600Banskobystrický
33558206  Malé Straciny610Veľký Krtíš600Banskobystrický
34516198  Malé Zlievce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
35558192  Malý Krtíš610Veľký Krtíš600Banskobystrický
36516210  Modrý Kameň610Veľký Krtíš600Banskobystrický
37516228  Muľa610Veľký Krtíš600Banskobystrický
38516236  Nenince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
39516244  Nová Ves610Veľký Krtíš600Banskobystrický
40516252  Obeckov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
41516261  Olováry610Veľký Krtíš600Banskobystrický
42516279  Opatovská Nová Ves610Veľký Krtíš600Banskobystrický
43516287  Opava610Veľký Krtíš600Banskobystrický
44516295  Pôtor610Veľký Krtíš600Banskobystrický
45516309  Pravica *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
46516317  Príbelce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
47516333  Sečianky610Veľký Krtíš600Banskobystrický
48516341  Seľany *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
49516368  Senné610Veľký Krtíš600Banskobystrický
50516431  Širákov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
51516376  Sklabiná610Veľký Krtíš600Banskobystrický
52516384  Slovenské Ďarmoty610Veľký Krtíš600Banskobystrický
53516392  Slovenské Kľačany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
54516406  Stredné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
55516414  Sucháň610Veľký Krtíš600Banskobystrický
56516422  Suché Brezovo610Veľký Krtíš600Banskobystrický
57516449  Šuľa *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
58516457  Trebušovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
59516465  Veľká Čalomija610Veľký Krtíš600Banskobystrický
60516473  Veľká Ves nad Ipľom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
61558214  Veľké Straciny610Veľký Krtíš600Banskobystrický
62516490  Veľké Zlievce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
63515850  Veľký Krtíš610Veľký Krtíš600Banskobystrický
64516503  Veľký Lom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
65516511  Vieska610Veľký Krtíš600Banskobystrický
66516520  Vinica610Veľký Krtíš600Banskobystrický
67516538  Vrbovka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
68516546  Záhorce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
69516554  Závada610Veľký Krtíš600Banskobystrický
70516571  Želovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
71516562  Zombor610Veľký Krtíš600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava