počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Zvolen  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Zvolen  | kód okresu: 611

celkový počet obcí: 26
počet obcí s www stránkou: 24
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 24

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Zvolen [SK032B]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 24 / 26 
 92,3%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 7):
Banská BystricaBanskobystrický kraj
Banská ŠtiavnicaBanskobystrický kraj
BreznoBanskobystrický kraj
DetvaBanskobystrický kraj
KrupinaBanskobystrický kraj
Veľký KrtíšBanskobystrický kraj
Žiar nad HronomBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  45 531 / 66 750 
 68,2%
 vidiek  21 219 / 66 750 
 31,8%Zoznam obcí okresu Zvolen
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1518166  Babiná611Zvolen600Banskobystrický
2518174  Bacúrov611Zvolen600Banskobystrický
3518191  Breziny611Zvolen600Banskobystrický
4518204  Budča611Zvolen600Banskobystrický
5518221  Bzovská Lehôtka611Zvolen600Banskobystrický
6518298  Dobrá Niva611Zvolen600Banskobystrický
7518361  Dubové611Zvolen600Banskobystrický
8518476  Hronská Breznica611Zvolen600Banskobystrický
9518506  Kováčová611Zvolen600Banskobystrický
10518581  Lešť (vojenský obvod) *611Zvolen600Banskobystrický
11558133  Lieskovec611Zvolen600Banskobystrický
12558087  Lukavica611Zvolen600Banskobystrický
13518654  Michalková *611Zvolen600Banskobystrický
14518662  Očová611Zvolen600Banskobystrický
15518671  Ostrá Lúka611Zvolen600Banskobystrický
16518689  Pliešovce611Zvolen600Banskobystrický
17518697  Podzámčok611Zvolen600Banskobystrický
18518727  Sása611Zvolen600Banskobystrický
19518760  Sielnica611Zvolen600Banskobystrický
20518808  Sliač611Zvolen600Banskobystrický
21518875  Tŕnie611Zvolen600Banskobystrický
22518891  Turová611Zvolen600Banskobystrický
23581585  Veľká Lúka611Zvolen600Banskobystrický
24518981  Železná Breznica611Zvolen600Banskobystrický
25518158  Zvolen611Zvolen600Banskobystrický
26518972  Zvolenská Slatina611Zvolen600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava