počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Žarnovica  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Žarnovica  | kód okresu: 612

celkový počet obcí: 18
počet obcí s www stránkou: 18
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 16

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Žarnovica [SK032C]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 18 / 18 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 6):
PartizánskeTrenčiansky kraj
PrievidzaTrenčiansky kraj
LeviceNitriansky kraj
Zlaté MoravceNitriansky kraj
Banská ŠtiavnicaBanskobystrický kraj
Žiar nad HronomBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  13 648 / 26 292 
 51,9%
 vidiek  12 644 / 26 292 
 48,1%Zoznam obcí okresu Žarnovica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1581607  Brehy612Žarnovica600Banskobystrický
2516759  Hodruša - Hámre612Žarnovica600Banskobystrický
3516805  Horné Hámre612Žarnovica600Banskobystrický
4516813  Hrabičov612Žarnovica600Banskobystrický
5516830  Hronský Beňadik612Žarnovica600Banskobystrický
6516902  Kľak612Žarnovica600Banskobystrický
7517062  Malá Lehota612Žarnovica600Banskobystrický
8517097  Nová Baňa612Žarnovica600Banskobystrický
9580546  Orovnica612Žarnovica600Banskobystrický
10517119  Ostrý Grúň612Žarnovica600Banskobystrický
11517127  Píla612Žarnovica600Banskobystrický
12517232  Rudno nad Hronom612Žarnovica600Banskobystrický
13517291  Tekovská Breznica612Žarnovica600Banskobystrický
14517330  Veľká Lehota612Žarnovica600Banskobystrický
15517348  Veľké Pole612Žarnovica600Banskobystrický
16517356  Voznica612Žarnovica600Banskobystrický
17517381  Žarnovica612Žarnovica600Banskobystrický
18517399  Župkov612Žarnovica600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“