počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Humenné  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Humenné  | kód okresu: 702

celkový počet obcí: 62
počet obcí s www stránkou: 56
počet obcí bez www stránky: 6

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 61

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Humenné [SK0412]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 56 / 62 
 90,3%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 6):
MedzilaborcePrešovský kraj
SninaPrešovský kraj
StropkovPrešovský kraj
Vranov nad TopľouPrešovský kraj
MichalovceKošický kraj
SobranceKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  31 359 / 60 126 
 52,2%
 vidiek  28 767 / 60 126 
 47,8%Zoznam obcí okresu Humenné
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1520012  Adidovce702Humenné700Prešovský
2520021  Baškovce702Humenné700Prešovský
3520055  Brekov702Humenné700Prešovský
4520063  Brestov702Humenné700Prešovský
5520110  Černina702Humenné700Prešovský
6520268  Chlmec702Humenné700Prešovský
7520152  Dedačov702Humenné700Prešovský
8559644  Gruzovce702Humenné700Prešovský
9520195  Hankovce702Humenné700Prešovský
10559598  Hažín nad Cirochou702Humenné700Prešovský
11520225  Hrabovec nad Laborcom702Humenné700Prešovský
12520233  Hrubov702Humenné700Prešovský
13520241  Hudcovce702Humenné700Prešovský
14520004  Humenné702Humenné700Prešovský
15520276  Jabloň702Humenné700Prešovský
16520292  Jankovce702Humenné700Prešovský
17559547  Jasenov702Humenné700Prešovský
18520331  Kamenica nad Cirochou702Humenné700Prešovský
19520349  Kamienka702Humenné700Prešovský
20520357  Karná702Humenné700Prešovský
21520373  Kochanovce702Humenné700Prešovský
22528803  Košarovce702Humenné700Prešovský
23520403  Koškovce702Humenné700Prešovský
24582140  Lackovce702Humenné700Prešovský
25520446  Lieskovec702Humenné700Prešovský
26520454  Ľubiša702Humenné700Prešovský
27520462  Lukačovce *702Humenné700Prešovský
28559652  Maškovce702Humenné700Prešovský
29520497  Modra nad Cirochou702Humenné700Prešovský
30520501  Myslina702Humenné700Prešovský
31520527  Nechválova Polianka702Humenné700Prešovský
32520535  Nižná Jablonka702Humenné700Prešovský
33528897  Nižná Sitnica702Humenné700Prešovský
34520543  Nižné Ladičkovce702Humenné700Prešovský
35520560  Ohradzany702Humenné700Prešovský
36528951  Pakostov702Humenné700Prešovský
37520624  Papín702Humenné700Prešovský
38520667  Porúbka *702Humenné700Prešovský
39529010  Prituľany *702Humenné700Prešovský
40520683  Ptičie702Humenné700Prešovský
41529061  Rohožník702Humenné700Prešovský
42520250  Rokytov pri Humennom702Humenné700Prešovský
43520721  Rovné702Humenné700Prešovský
44529087  Ruská Kajňa702Humenné700Prešovský
45529095  Ruská Poruba702Humenné700Prešovský
46520772  Slovenská Volová702Humenné700Prešovský
47520781  Slovenské Krivé702Humenné700Prešovský
48559636  Sopkovce702Humenné700Prešovský
49520896  Topoľovka702Humenné700Prešovský
50520900  Turcovce *702Humenné700Prešovský
51520926  Udavské702Humenné700Prešovský
52518638  Valaškovce (vojenský obvod) *702Humenné700Prešovský
53520977  Veľopolie702Humenné700Prešovský
54520985  Víťazovce702Humenné700Prešovský
55521019  Vyšná Jablonka *702Humenné700Prešovský
56529249  Vyšná Sitnica702Humenné700Prešovský
57521027  Vyšné Ladičkovce702Humenné700Prešovský
58521035  Vyšný Hrušov702Humenné700Prešovský
59529273  Závada702Humenné700Prešovský
60521043  Závadka702Humenné700Prešovský
61521086  Zbudské Dlhé702Humenné700Prešovský
62521116  Zubné702Humenné700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava