počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Kežmarok  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Kežmarok  | kód okresu: 703

celkový počet obcí: 41
počet obcí s www stránkou: 40
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 38

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Kežmarok [SK0413]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 40 / 41 
 97,6%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
LevočaPrešovský kraj
PopradPrešovský kraj
Stará ĽubovňaPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  24 400 / 73 685 
 33,1%
 vidiek  49 285 / 73 685 
 66,9%Zoznam obcí okresu Kežmarok
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1523399  Abrahámovce703Kežmarok700Prešovský
2523411  Bušovce703Kežmarok700Prešovský
3523429  Červený Kláštor703Kežmarok700Prešovský
4523461  Havka *703Kežmarok700Prešovský
5523470  Holumnica703Kežmarok700Prešovský
6523500  Hradisko703Kežmarok700Prešovský
7523526  Huncovce703Kežmarok700Prešovský
8523534  Ihľany703Kežmarok700Prešovský
9523569  Jezersko703Kežmarok700Prešovský
10523577  Jurské703Kežmarok700Prešovský
11523585  Kežmarok703Kežmarok700Prešovský
12523607  Krížová Ves703Kežmarok700Prešovský
13523615  Lechnica703Kežmarok700Prešovský
14523623  Lendak703Kežmarok700Prešovský
15523682  Ľubica703Kežmarok700Prešovský
16523674  Majere703Kežmarok700Prešovský
17559938  Malá Franková703Kežmarok700Prešovský
18581241  Malý Slavkov703Kežmarok700Prešovský
19523712  Matiašovce703Kežmarok700Prešovský
20523739  Mlynčeky703Kežmarok700Prešovský
21523771  Osturňa703Kežmarok700Prešovský
22523780  Podhorany703Kežmarok700Prešovský
23523798  Rakúsy703Kežmarok700Prešovský
24523801  Reľov703Kežmarok700Prešovský
25523810  Slovenská Ves703Kežmarok700Prešovský
26523828  Spišská Belá703Kežmarok700Prešovský
27523836  Spišská Stará Ves703Kežmarok700Prešovský
28523861  Spišské Hanušovce703Kežmarok700Prešovský
29523887  Stará Lesná703Kežmarok700Prešovský
30523909  Stráne pod Tatrami703Kežmarok700Prešovský
31523976  Toporec703Kežmarok700Prešovský
32523984  Tvarožná703Kežmarok700Prešovský
33523992  Veľká Franková703Kežmarok700Prešovský
34524000  Veľká Lomnica703Kežmarok700Prešovský
35524042  Vlková703Kežmarok700Prešovský
36524051  Vlkovce703Kežmarok700Prešovský
37524069  Vojňany703Kežmarok700Prešovský
38524077  Vrbov703Kežmarok700Prešovský
39524085  Výborná703Kežmarok700Prešovský
40524123  Žakovce703Kežmarok700Prešovský
41524115  Zálesie703Kežmarok700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava