počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Medzilaborce  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Medzilaborce  | kód okresu: 705

celkový počet obcí: 23
počet obcí s www stránkou: 20
počet obcí bez www stránky: 3

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 22

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Medzilaborce [SK0415]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 20 / 23 
 87,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 2):
HumennéPrešovský kraj
StropkovPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  5 965 / 11 056 
 54,0%
 vidiek  5 091 / 11 056 
 46,0%Zoznam obcí okresu Medzilaborce
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1520071  Brestov nad Laborcom *705Medzilaborce700Prešovský
2520098  Čabalovce *705Medzilaborce700Prešovský
3520101  Čabiny705Medzilaborce700Prešovský
4520128  Čertižné705Medzilaborce700Prešovský
5520187  Habura705Medzilaborce700Prešovský
6520314  Kalinov705Medzilaborce700Prešovský
7520411  Krásny Brod705Medzilaborce700Prešovský
8520471  Medzilaborce705Medzilaborce700Prešovský
9520519  Ňagov705Medzilaborce700Prešovský
10520578  Oľka705Medzilaborce700Prešovský
11520586  Oľšinkov705Medzilaborce700Prešovský
12520616  Palota705Medzilaborce700Prešovský
13520691  Radvaň nad Laborcom705Medzilaborce700Prešovský
14520705  Repejov705Medzilaborce700Prešovský
15559610  Rokytovce705Medzilaborce700Prešovský
16520713  Roškovce705Medzilaborce700Prešovský
17520853  Sukov705Medzilaborce700Prešovský
18520861  Svetlice705Medzilaborce700Prešovský
19520951  Valentovce *705Medzilaborce700Prešovský
20520993  Volica705Medzilaborce700Prešovský
21521001  Výrava705Medzilaborce700Prešovský
22521060  Zbojné705Medzilaborce700Prešovský
23521078  Zbudská Belá705Medzilaborce700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava