počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  okres Snina  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Snina  | kód okresu: 709

celkový počet obcí: 34
počet obcí s www stránkou: 23
počet obcí bez www stránky: 11

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 33

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Snina [SK0419]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 23 / 34 
 67,6%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 2):
HumennéPrešovský kraj
SobranceKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  19 855 / 36 610 
 54,2%
 vidiek  16 755 / 36 610 
 45,8%Zoznam obcí okresu Snina
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1520039  Belá nad Cirochou709Snina700Prešovský
2520080  Brezovec *709Snina700Prešovský
3520136  Čukalovce709Snina700Prešovský
4520161  Dlhé nad Cirochou709Snina700Prešovský
5520179  Dúbrava *709Snina700Prešovský
6520209  Hostovice709Snina700Prešovský
7520217  Hrabová Roztoka *709Snina700Prešovský
8520284  Jalová709Snina700Prešovský
9520322  Kalná Roztoka709Snina700Prešovský
10520365  Klenová709Snina700Prešovský
11520381  Kolbasov *709Snina700Prešovský
12520390  Kolonica709Snina700Prešovský
13520438  Ladomirov709Snina700Prešovský
14520489  Michajlov *709Snina700Prešovský
15520551  Nová Sedlica709Snina700Prešovský
16520594  Osadné709Snina700Prešovský
17520632  Parihuzovce *709Snina700Prešovský
18520641  Pčoliné709Snina700Prešovský
19520659  Pichne709Snina700Prešovský
20520675  Príslop *709Snina700Prešovský
21520730  Runina *709Snina700Prešovský
22520748  Ruská Volová *709Snina700Prešovský
23520764  Ruský Potok709Snina700Prešovský
24520870  Šmigovec *709Snina700Prešovský
25520802  Snina709Snina700Prešovský
26520829  Stakčín709Snina700Prešovský
27520811  Stakčínska Roztoka709Snina700Prešovský
28520845  Strihovce *709Snina700Prešovský
29520888  Topoľa709Snina700Prešovský
30520918  Ubľa709Snina700Prešovský
31520934  Ulič709Snina700Prešovský
32520942  Uličské Krivé709Snina700Prešovský
33521051  Zboj709Snina700Prešovský
34521108  Zemplínske Hámre709Snina700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“