počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Stará Ľubovňa  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Stará Ľubovňa  | kód okresu: 710

celkový počet obcí: 44
počet obcí s www stránkou: 41
počet obcí bez www stránky: 3

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 42

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Stará Ľubovňa [SK041A]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 41 / 44 
 93,2%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
BardejovPrešovský kraj
KežmarokPrešovský kraj
LevočaPrešovský kraj
SabinovPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  19 046 / 52 968 
 36,0%
 vidiek  33 922 / 52 968 
 64,0%Zoznam obcí okresu Stará Ľubovňa
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526754  Chmeľnica710Stará Ľubovňa700Prešovský
2526673  Čirč710Stará Ľubovňa700Prešovský
3526681  Ďurková *710Stará Ľubovňa700Prešovský
4526690  Forbasy710Stará Ľubovňa700Prešovský
5526703  Hajtovka710Stará Ľubovňa700Prešovský
6526711  Haligovce710Stará Ľubovňa700Prešovský
7526720  Hniezdne710Stará Ľubovňa700Prešovský
8526738  Hraničné710Stará Ľubovňa700Prešovský
9526746  Hromoš710Stará Ľubovňa700Prešovský
10526762  Jakubany710Stará Ľubovňa700Prešovský
11526771  Jarabina710Stará Ľubovňa700Prešovský
12526789  Kamienka710Stará Ľubovňa700Prešovský
13526797  Kolačkov710Stará Ľubovňa700Prešovský
14526801  Kremná *710Stará Ľubovňa700Prešovský
15526819  Kyjov710Stará Ľubovňa700Prešovský
16526827  Lacková710Stará Ľubovňa700Prešovský
17526835  Legnava710Stará Ľubovňa700Prešovský
18526843  Lesnica710Stará Ľubovňa700Prešovský
19526851  Litmanová710Stará Ľubovňa700Prešovský
20526860  Lomnička710Stará Ľubovňa700Prešovský
21526878  Ľubotín710Stará Ľubovňa700Prešovský
22526886  Malý Lipník710Stará Ľubovňa700Prešovský
23526894  Matysová710Stará Ľubovňa700Prešovský
24526908  Mníšek nad Popradom710Stará Ľubovňa700Prešovský
25526916  Nižné Ružbachy710Stará Ľubovňa700Prešovský
26526924  Nová Ľubovňa710Stará Ľubovňa700Prešovský
27526932  Obručné *710Stará Ľubovňa700Prešovský
28526941  Orlov710Stará Ľubovňa700Prešovský
29526959  Plaveč710Stará Ľubovňa700Prešovský
30526967  Plavnica710Stará Ľubovňa700Prešovský
31526975  Podolínec710Stará Ľubovňa700Prešovský
32526983  Pusté Pole710Stará Ľubovňa700Prešovský
33526991  Ruská Voľa nad Popradom710Stará Ľubovňa700Prešovský
34527033  Šambron710Stará Ľubovňa700Prešovský
35527041  Šarišské Jastrabie710Stará Ľubovňa700Prešovský
36526665  Stará Ľubovňa710Stará Ľubovňa700Prešovský
37527009  Starina710Stará Ľubovňa700Prešovský
38527017  Stráňany710Stará Ľubovňa700Prešovský
39527025  Sulín710Stará Ľubovňa700Prešovský
40527050  Údol710Stará Ľubovňa700Prešovský
41527068  Veľká Lesná710Stará Ľubovňa700Prešovský
42527076  Veľký Lipník710Stará Ľubovňa700Prešovský
43527084  Vislanka710Stará Ľubovňa700Prešovský
44527092  Vyšné Ružbachy710Stará Ľubovňa700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava