počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Stropkov  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Stropkov  | kód okresu: 711

celkový počet obcí: 43
počet obcí s www stránkou: 35
počet obcí bez www stránky: 8

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 42

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Stropkov [SK041B]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 35 / 43 
 81,4%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
HumennéPrešovský kraj
MedzilaborcePrešovský kraj
SvidníkPrešovský kraj
Vranov nad TopľouPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  10 067 / 19 878 
 50,6%
 vidiek  9 811 / 19 878 
 49,4%Zoznam obcí okresu Stropkov
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1527114  Baňa711Stropkov700Prešovský
2527157  Breznica711Stropkov700Prešovský
3527165  Breznička711Stropkov700Prešovský
4527173  Brusnica711Stropkov700Prešovský
5527181  Bukovce711Stropkov700Prešovský
6527190  Bystrá *711Stropkov700Prešovský
7527203  Bžany711Stropkov700Prešovský
8527335  Chotča711Stropkov700Prešovský
9527262  Duplín711Stropkov700Prešovský
10527289  Gribov711Stropkov700Prešovský
11527297  Havaj711Stropkov700Prešovský
12527343  Jakušovce *711Stropkov700Prešovský
13527386  Kolbovce711Stropkov700Prešovský
14527408  Korunková711Stropkov700Prešovský
15527416  Kožuchovce *711Stropkov700Prešovský
16527467  Krišľovce711Stropkov700Prešovský
17527793  Kručov711Stropkov700Prešovský
18527475  Krušinec711Stropkov700Prešovský
19527513  Lomné711Stropkov700Prešovský
20527521  Makovce711Stropkov700Prešovský
21527530  Malá Poľana *711Stropkov700Prešovský
22527572  Miková711Stropkov700Prešovský
23527581  Miňovce711Stropkov700Prešovský
24527611  Mrázovce *711Stropkov700Prešovský
25527637  Nižná Olšava711Stropkov700Prešovský
26527700  Oľšavka711Stropkov700Prešovský
27527718  Potôčky *711Stropkov700Prešovský
28527726  Potoky711Stropkov700Prešovský
29527866  Šandal711Stropkov700Prešovský
30527815  Soľník *711Stropkov700Prešovský
31527823  Staškovce711Stropkov700Prešovský
32527840  Stropkov711Stropkov700Prešovský
33527912  Tisinec711Stropkov700Prešovský
34527921  Tokajík711Stropkov700Prešovský
35527939  Turany nad Ondavou711Stropkov700Prešovský
36527971  Varechovce711Stropkov700Prešovský
37527980  Veľkrop711Stropkov700Prešovský
38527998  Vislava711Stropkov700Prešovský
39528005  Vladiča711Stropkov700Prešovský
40528013  Vojtovce711Stropkov700Prešovský
41528021  Vyškovce711Stropkov700Prešovský
42528048  Vyšná Olšava711Stropkov700Prešovský
43560073  Vyšný Hrabovec *711Stropkov700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava