počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: User 'do417700' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 10) in /home/do417700/www_root/obce/okres.php on line 9

  okres Svidník  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Svidník  | kód okresu: 712

celkový počet obcí: 68
počet obcí s www stránkou: 53
počet obcí bez www stránky: 15

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 66

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Svidník [SK041C]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 53 / 68 
 77,9%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
BardejovPrešovský kraj
PrešovPrešovský kraj
StropkovPrešovský kraj
Vranov nad TopľouPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  14 169 / 31 611 
 44,8%
 vidiek  17 442 / 31 611 
 55,2%Zoznam obcí okresu Svidník
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1527122  Belejovce *712Svidník700Prešovský
2527131  Beňadikovce712Svidník700Prešovský
3527149  Bodružal *712Svidník700Prešovský
4527211  Cernina712Svidník700Prešovský
5527220  Cigla712Svidník700Prešovský
6527238  Dlhoňa *712Svidník700Prešovský
7527246  Dobroslava *712Svidník700Prešovský
8527254  Dubová712Svidník700Prešovský
9580601  Dukovce712Svidník700Prešovský
10527271  Fijaš712Svidník700Prešovský
11519197  Giraltovce712Svidník700Prešovský
12527301  Havranec712Svidník700Prešovský
13527319  Hrabovčík712Svidník700Prešovský
14527327  Hunkovce *712Svidník700Prešovský
15527351  Jurkova Voľa *712Svidník700Prešovský
16519316  Kalnište712Svidník700Prešovský
17527360  Kapišová712Svidník700Prešovský
18527378  Kečkovce *712Svidník700Prešovský
19519332  Kobylnice712Svidník700Prešovský
20527394  Korejovce712Svidník700Prešovský
21519391  Kračúnovce712Svidník700Prešovský
22527424  Krajná Bystrá712Svidník700Prešovský
23527432  Krajná Poľana712Svidník700Prešovský
24527441  Krajná Porúbka *712Svidník700Prešovský
25527459  Krajné Čierno *712Svidník700Prešovský
26527483  Kružlová712Svidník700Prešovský
27519448  Kuková712Svidník700Prešovský
28527491  Kurimka712Svidník700Prešovský
29527505  Ladomirová712Svidník700Prešovský
30519537  Lúčka712Svidník700Prešovský
31519561  Lužany pri Topli712Svidník700Prešovský
32527548  Matovce *712Svidník700Prešovský
33527556  Medvedie712Svidník700Prešovský
34527564  Mestisko712Svidník700Prešovský
35519596  Mičakovce *712Svidník700Prešovský
36527599  Miroľa *712Svidník700Prešovský
37527602  Mlynárovce712Svidník700Prešovský
38527629  Nižná Jedľová712Svidník700Prešovský
39527645  Nižná Pisaná712Svidník700Prešovský
40527653  Nižný Komárnik712Svidník700Prešovský
41527661  Nižný Mirošov712Svidník700Prešovský
42527670  Nižný Orlík712Svidník700Prešovský
43527688  Nová Polianka *712Svidník700Prešovský
44527696  Okrúhle712Svidník700Prešovský
45527734  Príkra712Svidník700Prešovský
46527742  Pstriná712Svidník700Prešovský
47527751  Radoma712Svidník700Prešovský
48527769  Rakovčík712Svidník700Prešovský
49527777  Rovné712Svidník700Prešovský
50527785  Roztoky712Svidník700Prešovský
51527874  Šarbov *712Svidník700Prešovský
52527882  Šarišský Štiavnik712Svidník700Prešovský
53527891  Šemetkovce712Svidník700Prešovský
54527807  Soboš712Svidník700Prešovský
55527904  Štefurov712Svidník700Prešovský
56527831  Stročín712Svidník700Prešovský
57527858  Svidnička712Svidník700Prešovský
58527106  Svidník712Svidník700Prešovský
59527947  Vagrinec712Svidník700Prešovský
60527955  Valkovce712Svidník700Prešovský
61527963  Vápeník712Svidník700Prešovský
62528030  Vyšná Jedľová712Svidník700Prešovský
63528056  Vyšná Pisaná712Svidník700Prešovský
64528064  Vyšný Komárnik *712Svidník700Prešovský
65528072  Vyšný Mirošov712Svidník700Prešovský
66528081  Vyšný Orlík712Svidník700Prešovský
67519987  Železník712Svidník700Prešovský
68519995  Želmanovce712Svidník700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava