počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Vranov nad Topľou  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Vranov nad Topľou  | kód okresu: 713

celkový počet obcí: 68
počet obcí s www stránkou: 66
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 66

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Vranov nad Topľou [SK041D]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 66 / 68 
 97,1%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 7):
HumennéPrešovský kraj
PrešovPrešovský kraj
StropkovPrešovský kraj
SvidníkPrešovský kraj
Košice - okolieKošický kraj
MichalovceKošický kraj
TrebišovKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  25 025 / 79 426 
 31,5%
 vidiek  54 401 / 79 426 
 68,5%



Zoznam obcí okresu Vranov nad Topľou
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1544060  Babie713Vranov nad Topľou700Prešovský
2544078  Banské713Vranov nad Topľou700Prešovský
3544086  Benkovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
4544094  Bystré713Vranov nad Topľou700Prešovský
5544108  Cabov713Vranov nad Topľou700Prešovský
6544116  Čaklov713Vranov nad Topľou700Prešovský
7544124  Čičava713Vranov nad Topľou700Prešovský
8544132  Čierne nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
9544141  Ďapalovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
10544159  Davidov713Vranov nad Topľou700Prešovský
11544167  Detrík713Vranov nad Topľou700Prešovský
12544175  Dlhé Klčovo713Vranov nad Topľou700Prešovský
13544183  Ďurďoš713Vranov nad Topľou700Prešovský
14544191  Giglovce *713Vranov nad Topľou700Prešovský
15544205  Girovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
16544213  Hanušovce nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
17581674  Hencovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
18544221  Hermanovce nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
19544230  Hlinné713Vranov nad Topľou700Prešovský
20528731  Holčíkovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
21528749  Jasenovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
22528757  Jastrabie nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
23528765  Juskova Voľa713Vranov nad Topľou700Prešovský
24528773  Kamenná Poruba713Vranov nad Topľou700Prešovský
25528781  Kladzany713Vranov nad Topľou700Prešovský
26528790  Komárany713Vranov nad Topľou700Prešovský
27528811  Kučín713Vranov nad Topľou700Prešovský
28528820  Kvakovce *713Vranov nad Topľou700Prešovský
29528838  Majerovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
30528846  Malá Domaša713Vranov nad Topľou700Prešovský
31528854  Matiaška713Vranov nad Topľou700Prešovský
32528862  Medzianky713Vranov nad Topľou700Prešovský
33528871  Merník713Vranov nad Topľou700Prešovský
34528889  Michalok713Vranov nad Topľou700Prešovský
35528901  Nižný Hrabovec713Vranov nad Topľou700Prešovský
36528919  Nižný Hrušov713Vranov nad Topľou700Prešovský
37528927  Nižný Kručov713Vranov nad Topľou700Prešovský
38528935  Nová Kelča713Vranov nad Topľou700Prešovský
39528943  Ondavské Matiašovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
40528960  Pavlovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
41528978  Petkovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
42528986  Petrovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
43528994  Piskorovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
44529001  Poša713Vranov nad Topľou700Prešovský
45529028  Prosačov713Vranov nad Topľou700Prešovský
46529036  Radvanovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
47529044  Rafajovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
48529052  Remeniny713Vranov nad Topľou700Prešovský
49529079  Rudlov713Vranov nad Topľou700Prešovský
50529109  Ruská Voľa713Vranov nad Topľou700Prešovský
51529125  Sačurov713Vranov nad Topľou700Prešovský
52529133  Sečovská Polianka713Vranov nad Topľou700Prešovský
53529141  Sedliská713Vranov nad Topľou700Prešovský
54529150  Skrabské713Vranov nad Topľou700Prešovský
55529168  Slovenská Kajňa713Vranov nad Topľou700Prešovský
56529176  Soľ713Vranov nad Topľou700Prešovský
57529184  Štefanovce713Vranov nad Topľou700Prešovský
58529192  Tovarné713Vranov nad Topľou700Prešovský
59529206  Tovarnianska Polianka713Vranov nad Topľou700Prešovský
60529214  Vavrinec713Vranov nad Topľou700Prešovský
61529222  Vechec713Vranov nad Topľou700Prešovský
62529231  Vlača713Vranov nad Topľou700Prešovský
63544051  Vranov nad Topľou713Vranov nad Topľou700Prešovský
64529117  Vyšný Kazimír713Vranov nad Topľou700Prešovský
65529257  Vyšný Žipov713Vranov nad Topľou700Prešovský
66529290  Žalobín713Vranov nad Topľou700Prešovský
67529265  Zámutov713Vranov nad Topľou700Prešovský
68529281  Zlatník713Vranov nad Topľou700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť





 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava