počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Gelnica  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Gelnica  | kód okresu: 801

celkový počet obcí: 20
počet obcí s www stránkou: 20
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 19

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Gelnica [SK0421]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 20 / 20 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
PrešovPrešovský kraj
Košice - okolieKošický kraj
RožňavaKošický kraj
Spišská Nová VesKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  5 951 / 31 698 
 18,8%
 vidiek  25 747 / 31 698 
 81,2%Zoznam obcí okresu Gelnica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526509  Gelnica801Gelnica800Košický
2526541  Helcmanovce801Gelnica800Košický
3526550  Henclová801Gelnica800Košický
4543144  Hrišovce801Gelnica800Košický
5543187  Jaklovce801Gelnica800Košický
6543233  Kluknava801Gelnica800Košický
7543241  Kojšov801Gelnica800Košický
8543322  Margecany801Gelnica800Košický
9543365  Mníšek nad Hnilcom801Gelnica800Košický
10543373  Nálepkovo801Gelnica800Košický
11543497  Prakovce801Gelnica800Košický
12543501  Richnava801Gelnica800Košický
13543551  Smolnícka Huta801Gelnica800Košický
14543560  Smolník801Gelnica800Košický
15543632  Stará Voda801Gelnica800Košický
16543659  Švedlár801Gelnica800Košický
17543683  Úhorná801Gelnica800Košický
18543705  Veľký Folkmar801Gelnica800Košický
19526649  Žakarovce801Gelnica800Košický
20526631  Závadka801Gelnica800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava