počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Košice I  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Košice I  | kód okresu: 802

celkový počet obcí: 6
počet obcí s www stránkou: 5
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 0
Počet vidieckych obcí: 0

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Košice I [SK0422]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 5 / 6 
 83,3%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
Košice IIKošický kraj
Košice IIIKošický kraj
Košice IVKošický kraj
Košice - okolieKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  64 453 / 64 453 
 100,0%
 vidiek  0 / 64 453 
 0,0%Zoznam obcí okresu Košice I
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1599891  Košice - Džungľa *802Košice I800Košický
2598119  Košice - Kavečany802Košice I800Košický
3598151  Košice - Sever802Košice I800Košický
4599875  Košice - Sídlisko Ťahanovce802Košice I800Košický
5598186  Košice - Staré Mesto802Košice I800Košický
6598127  Košice - Ťahanovce802Košice I800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava