počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Michalovce  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Michalovce  | kód okresu: 807

celkový počet obcí: 78
počet obcí s www stránkou: 76
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 75

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Michalovce [SK0427]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 76 / 78 
 97,4%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
HumennéPrešovský kraj
Vranov nad TopľouPrešovský kraj
SobranceKošický kraj
TrebišovKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  49 780 / 108 954 
 45,7%
 vidiek  59 174 / 108 954 
 54,3%Zoznam obcí okresu Michalovce
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1522287  Bajany807Michalovce800Košický
2522295  Bánovce nad Ondavou807Michalovce800Košický
3528137  Beša807Michalovce800Košický
4522368  Bracovce807Michalovce800Košický
5513857  Budince *807Michalovce800Košický
6522376  Budkovce807Michalovce800Košický
7522392  Čečehov807Michalovce800Košický
8528277  Čičarovce807Michalovce800Košický
9528307  Čierne Pole807Michalovce800Košický
10528331  Drahňov807Michalovce800Košický
11522406  Dúbravka807Michalovce800Košický
12522414  Falkušovce807Michalovce800Košický
13522431  Hatalov807Michalovce800Košický
14522449  Hažín807Michalovce800Košický
15522465  Hnojné807Michalovce800Košický
16522481  Horovce807Michalovce800Košický
17522511  Iňačovce807Michalovce800Košický
18528391  Ižkovce807Michalovce800Košický
19522546  Jastrabie pri Michalovciach807Michalovce800Košický
20522562  Jovsa807Michalovce800Košický
21522571  Kačanov807Michalovce800Košický
22522589  Kaluža807Michalovce800Košický
23528404  Kapušianske Kľačany807Michalovce800Košický
24522597  Klokočov807Michalovce800Košický
25522651  Krásnovce807Michalovce800Košický
26528463  Krišovská Liesková807Michalovce800Košický
27522686  Kusín807Michalovce800Košický
28522708  Laškovce807Michalovce800Košický
29522694  Lastomír807Michalovce800Košický
30522724  Lesné807Michalovce800Košický
31522732  Ložín807Michalovce800Košický
32522741  Lúčky807Michalovce800Košický
33522759  Malčice807Michalovce800Košický
34522767  Malé Raškovce807Michalovce800Košický
35522783  Markovce807Michalovce800Košický
36528579  Maťovské Vojkovce807Michalovce800Košický
37522279  Michalovce807Michalovce800Košický
38522791  Moravany807Michalovce800Košický
39522805  Nacina Ves807Michalovce800Košický
40528633  Oborín807Michalovce800Košický
41522848  Oreské807Michalovce800Košický
42522864  Palín807Michalovce800Košický
43522872  Pavlovce nad Uhom807Michalovce800Košický
44522881  Petrikovce *807Michalovce800Košický
45522902  Petrovce nad Laborcom807Michalovce800Košický
46522945  Poruba pod Vihorlatom807Michalovce800Košický
47522961  Pozdišovce807Michalovce800Košický
48528692  Ptrukša807Michalovce800Košický
49522988  Pusté Čemerné807Michalovce800Košický
50522996  Rakovec nad Ondavou807Michalovce800Košický
51528714  Ruská807Michalovce800Košický
52523151  Šamudovce807Michalovce800Košický
53523054  Senné807Michalovce800Košický
54523062  Slavkovce807Michalovce800Košický
55523071  Sliepkovce807Michalovce800Košický
56523097  Staré807Michalovce800Košický
57523101  Strážske807Michalovce800Košický
58523119  Stretava807Michalovce800Košický
59523127  Stretavka807Michalovce800Košický
60523135  Suché807Michalovce800Košický
61523186  Trhovište807Michalovce800Košický
62523194  Trnava pri Laborci807Michalovce800Košický
63523208  Tušice807Michalovce800Košický
64523216  Tušická Nová Ves807Michalovce800Košický
65543853  Veľké Kapušany807Michalovce800Košický
66543870  Veľké Raškovce807Michalovce800Košický
67543888  Veľké Slemence807Michalovce800Košický
68523259  Vinné807Michalovce800Košický
69543942  Vojany807Michalovce800Košický
70523275  Voľa807Michalovce800Košický
71523283  Vrbnica807Michalovce800Košický
72523291  Vysoká nad Uhom807Michalovce800Košický
73523241  Zalužice807Michalovce800Košický
74523348  Závadka807Michalovce800Košický
75523372  Žbince807Michalovce800Košický
76523356  Zbudza807Michalovce800Košický
77523364  Zemplínska Široká807Michalovce800Košický
78522635  Zemplínske Kopčany807Michalovce800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava