počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Sobrance  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Sobrance  | kód okresu: 809

celkový počet obcí: 47
počet obcí s www stránkou: 44
počet obcí bez www stránky: 3

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 46

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Sobrance [SK0429]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 44 / 47 
 93,6%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
HumennéPrešovský kraj
SninaPrešovský kraj
MichalovceKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  5 875 / 22 440 
 26,2%
 vidiek  16 565 / 22 440 
 73,8%Zoznam obcí okresu Sobrance
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1522309  Baškovce809Sobrance800Košický
2522317  Beňatina809Sobrance800Košický
3522325  Bežovce809Sobrance800Košický
4522333  Blatná Polianka809Sobrance800Košický
5522341  Blatné Remety809Sobrance800Košický
6522350  Blatné Revištia809Sobrance800Košický
7522384  Bunkovce809Sobrance800Košický
8522503  Choňkovce809Sobrance800Košický
9522422  Fekišovce809Sobrance800Košický
10522457  Hlivištia809Sobrance800Košický
11522473  Horňa809Sobrance800Košický
12522490  Husák809Sobrance800Košický
13522520  Inovce809Sobrance800Košický
14522538  Jasenov809Sobrance800Košický
15522554  Jenkovce809Sobrance800Košický
16522601  Kolibabovce809Sobrance800Košický
17522627  Koňuš809Sobrance800Košický
18522643  Koromľa809Sobrance800Košický
19522660  Krčava809Sobrance800Košický
20522678  Kristy *809Sobrance800Košický
21522716  Lekárovce809Sobrance800Košický
22522813  Nižná Rybnica809Sobrance800Košický
23522821  Nižné Nemecké809Sobrance800Košický
24522830  Orechová809Sobrance800Košický
25522856  Ostrov809Sobrance800Košický
26522899  Petrovce809Sobrance800Košický
27522911  Pinkovce809Sobrance800Košický
28522929  Podhoroď809Sobrance800Košický
29522937  Porostov *809Sobrance800Košický
30522953  Porúbka809Sobrance800Košický
31522970  Priekopa809Sobrance800Košický
32523003  Remetské Hámre809Sobrance800Košický
33523011  Ruská Bystrá809Sobrance800Košický
34523020  Ruskovce *809Sobrance800Košický
35523038  Ruský Hrabovec809Sobrance800Košický
36523046  Sejkov809Sobrance800Košický
37523089  Sobrance809Sobrance800Košický
38523143  Svätuš809Sobrance800Košický
39523160  Tašuľa809Sobrance800Košický
40523178  Tibava809Sobrance800Košický
41523224  Úbrež809Sobrance800Košický
42523232  Veľké Revištia809Sobrance800Košický
43523267  Vojnatina809Sobrance800Košický
44523305  Vyšná Rybnica809Sobrance800Košický
45523313  Vyšné Nemecké809Sobrance800Košický
46523321  Vyšné Remety809Sobrance800Košický
47523330  Záhor809Sobrance800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava