počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Trebišov  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Trebišov  | kód okresu: 811

celkový počet obcí: 82
počet obcí s www stránkou: 80
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 4
Počet vidieckych obcí: 78

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Trebišov [SK042B]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 80 / 82 
 97,6%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
Vranov nad TopľouPrešovský kraj
Košice - okolieKošický kraj
MichalovceKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  42 814 / 103 687 
 41,3%
 vidiek  60 873 / 103 687 
 58,7%Zoznam obcí okresu Trebišov
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1528102  Bačka811Trebišov800Košický
2528111  Bačkov811Trebišov800Košický
3528129  Bara811Trebišov800Košický
4528145  Biel811Trebišov800Košický
5528161  Boľ811Trebišov800Košický
6528170  Borša811Trebišov800Košický
7528188  Boťany811Trebišov800Košický
8528200  Brehov811Trebišov800Košický
9528218  Brezina811Trebišov800Košický
10528226  Byšta811Trebišov800Košický
11528234  Cejkov811Trebišov800Košický
12528242  Čeľovce811Trebišov800Košický
13528251  Čerhov811Trebišov800Košický
14528269  Černochov811Trebišov800Košický
15528285  Čierna811Trebišov800Košický
16528293  Čierna nad Tisou811Trebišov800Košický
17528315  Dargov811Trebišov800Košický
18528323  Dobrá811Trebišov800Košický
19528340  Dvorianky811Trebišov800Košický
20528358  Egreš811Trebišov800Košický
21528366  Hraň811Trebišov800Košický
22528374  Hrčeľ811Trebišov800Košický
23528382  Hriadky811Trebišov800Košický
24528412  Kašov811Trebišov800Košický
25528421  Kazimír811Trebišov800Košický
26513831  Klin nad Bodrogom811Trebišov800Košický
27528439  Kožuchov *811Trebišov800Košický
28528447  Kráľovský Chlmec811Trebišov800Košický
29528455  Kravany811Trebišov800Košický
30528471  Kuzmice811Trebišov800Košický
31528480  Kysta811Trebišov800Košický
32528498  Ladmovce811Trebišov800Košický
33528501  Lastovce811Trebišov800Košický
34528510  Leles811Trebišov800Košický
35528528  Luhyňa811Trebišov800Košický
36513792  Malá Tŕňa811Trebišov800Košický
37528536  Malé Ozorovce811Trebišov800Košický
38528544  Malé Trakany811Trebišov800Košický
39528552  Malý Horeš811Trebišov800Košický
40528561  Malý Kamenec811Trebišov800Košický
41528587  Michaľany811Trebišov800Košický
42528609  Nižný Žipov811Trebišov800Košický
43528617  Novosad811Trebišov800Košický
44528625  Nový Ruskov811Trebišov800Košický
45528676  Parchovany811Trebišov800Košický
46528641  Plechotice811Trebišov800Košický
47528668  Poľany811Trebišov800Košický
48528684  Pribeník811Trebišov800Košický
49528706  Rad811Trebišov800Košický
50528722  Sečovce811Trebišov800Košický
51543730  Sirník811Trebišov800Košický
52543748  Slivník811Trebišov800Košický
53543756  Slovenské Nové Mesto811Trebišov800Košický
54543764  Soľnička *811Trebišov800Košický
55543772  Somotor811Trebišov800Košický
56513849  Stanča811Trebišov800Košický
57543781  Stankovce811Trebišov800Košický
58543799  Strážne811Trebišov800Košický
59543802  Streda nad Bodrogom811Trebišov800Košický
60528153  Svätá Mária811Trebišov800Košický
61528650  Svätuše811Trebišov800Košický
62543811  Svinice811Trebišov800Košický
63528099  Trebišov811Trebišov800Košický
64543829  Trnávka811Trebišov800Košický
65543845  Veľaty811Trebišov800Košický
66513806  Veľká Tŕňa811Trebišov800Košický
67543861  Veľké Ozorovce811Trebišov800Košický
68543896  Veľké Trakany811Trebišov800Košický
69543900  Veľký Horeš811Trebišov800Košický
70543918  Veľký Kamenec811Trebišov800Košický
71543926  Viničky811Trebišov800Košický
72543934  Višňov811Trebišov800Košický
73543951  Vojčice811Trebišov800Košický
74543969  Vojka811Trebišov800Košický
75543977  Zatín811Trebišov800Košický
76543985  Zbehňov811Trebišov800Košický
77543993  Zemplín811Trebišov800Košický
78544001  Zemplínska Nová Ves811Trebišov800Košický
79544019  Zemplínska Teplica811Trebišov800Košický
80544027  Zemplínske Hradište811Trebišov800Košický
81544035  Zemplínske Jastrabie811Trebišov800Košický
82544043  Zemplínsky Branč811Trebišov800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava