počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Senec  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Senec (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Senecmesto20116
2  Bernolákovovidiecka obec8801
3  Dunajská Lužnávidiecka obec7622
4  Ivanka pri Dunajividiecka obec6971
5  Chorvátsky Grobvidiecka obec6830
6  Rovinkavidiecka obec5136
7  Miloslavovvidiecka obec4000
8  Most pri Bratislavevidiecka obec3913
9  Malinovovidiecka obec3887
10  Nová Dedinkavidiecka obec3150
11  Veľký Bielvidiecka obec2975
12  Tomášovvidiecka obec2715
13  Hamuliakovovidiecka obec2568
14  Kráľová pri Sencividiecka obec2233
15  Zálesievidiecka obec2228
16  Blatnévidiecka obec1828
17  Recavidiecka obec1656
18  Kalinkovovidiecka obec1467
19  Hrubá Boršavidiecka obec1323
20  Tureňvidiecka obec1214
21  Čatajvidiecka obec1205
22  Hrubý Šúrvidiecka obec1038
23  Kaplnavidiecka obec944
24  Kostolná pri Dunajividiecka obec781
25  Igramvidiecka obec590
26  Hurbanova Vesvidiecka obec529
27  Boldogvidiecka obec488
28  Vlkyvidiecka obec415
29  Nový Svetvidiecka obec92

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Senec  20 116 
 20,8% 
 2) Bernolákovo  8 801 
 9,1% 
 3) Dunajská Lužná  7 622 
 7,9% 
 4) Ivanka pri Dunaji  6 971 
 7,2% 
 5) Chorvátsky Grob  6 830 
 7,1% 
 6) Rovinka  5 136 
 5,3% 
 7) Miloslavov  4 000 
 4,1% 
 8) Most pri Bratislave  3 913 
 4,0% 
 9) Malinovo  3 887 
 4,0% 
 10) Nová Dedinka  3 150 
 3,3% 
 11) Veľký Biel  2 975 
 3,1% 
 12) Tomášov  2 715 
 2,8% 
 13) Hamuliakovo  2 568 
 2,7% 
 14) Kráľová pri Senci  2 233 
 2,3% 
 15) Zálesie  2 228 
 2,3% 
 16) Blatné  1 828 
 1,9% 
 17) Reca  1 656 
 1,7% 
 18) Kalinkovo  1 467 
 1,5% 
 19) Hrubá Borša  1 323 
 1,4% 
 20) Tureň  1 214 
 1,3% 
 21) Čataj  1 205 
 1,2% 
 22) Hrubý Šúr  1 038 
 1,1% 
 23) Kaplna  944 
 1,0% 
 24) Kostolná pri Dunaji  781 
 0,8% 
 25) Igram  590 
 0,6% 
 26) Hurbanova Ves  529 
 0,5% 
 27) Boldog  488 
 0,5% 
 28) Vlky  415 
 0,4% 
 29) Nový Svet  92 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava