počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Dunajská Streda  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Dunajská Streda (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Dunajská Stredamesto23044
2  Šamorínmesto13628
3  Veľký Medermesto8446
4  Gabčíkovomesto5232
5  Okočvidiecka obec3704
6  Zlaté Klasyvidiecka obec3611
7  Topoľníkyvidiecka obec3116
8  Lehnicevidiecka obec2965
9  Vrakúňvidiecka obec2794
10  Hviezdoslavovvidiecka obec2472
11  Nový Životvidiecka obec2306
12  Trhová Hradskávidiecka obec2211
13  Holicevidiecka obec2144
14  Horná Potôňvidiecka obec2114
15  Dolný Štálvidiecka obec1908
16  Vydranyvidiecka obec1783
17  Kvetoslavovvidiecka obec1744
18  Štvrtok na Ostrovevidiecka obec1714
19  Orechová Potôňvidiecka obec1705
20  Jahodnávidiecka obec1654
21  Veľké Blahovovidiecka obec1589
22  Kútnikyvidiecka obec1466
23  Kostolné Kračanyvidiecka obec1419
24  Veľké Dvorníkyvidiecka obec1374
25  Ohradyvidiecka obec1359
26  Horný Barvidiecka obec1244
27  Malé Dvorníkyvidiecka obec1182
28  Čiližská Radvaňvidiecka obec1175
29  Bakavidiecka obec1136
30  Rohovcevidiecka obec1108
31  Kráľovičove Kračanyvidiecka obec1093
32  Čenkovcevidiecka obec1092
33  Michal na Ostrovevidiecka obec1031
34  Veľká Pakavidiecka obec984
35  Blatná na Ostrovevidiecka obec981
36  Povodavidiecka obec964
37  Janíkyvidiecka obec915
38  Padáňvidiecka obec912
39  Horné Mýtovidiecka obec905
40  Dolný Barvidiecka obec819
41  Patašvidiecka obec808
42  Dunajský Klátovvidiecka obec767
43  Baloňvidiecka obec720
44  Lúč na Ostrovevidiecka obec711
45  Čakanyvidiecka obec651
46  Ňáradvidiecka obec631
47  Hubicevidiecka obec626
48  Trstená na Ostrovevidiecka obec578
49  Madvidiecka obec571
50  Oľdzavidiecka obec559
51  Báčvidiecka obec546
52  Medveďovvidiecka obec532
53  Trnávkavidiecka obec522
54  Dobrohošťvidiecka obec517
55  Sapvidiecka obec508
56  Jurovávidiecka obec480
57  Vojka nad Dunajomvidiecka obec460
58  Macovvidiecka obec446
59  Mierovovidiecka obec444
60  Vieskavidiecka obec407
61  Kľúčovecvidiecka obec362
62  Blahovávidiecka obec360
63  Boheľovvidiecka obec343
64  Bellova Vesvidiecka obec326
65  Bodíkyvidiecka obec274
66  Potônske Lúkyvidiecka obec271
67  Kyselicavidiecka obec206

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Dunajská Streda  23 044 
 18,5% 
 2) Šamorín  13 628 
 10,9% 
 3) Veľký Meder  8 446 
 6,8% 
 4) Gabčíkovo  5 232 
 4,2% 
 5) Okoč  3 704 
 3,0% 
 6) Zlaté Klasy  3 611 
 2,9% 
 7) Topoľníky  3 116 
 2,5% 
 8) Lehnice  2 965 
 2,4% 
 9) Vrakúň  2 794 
 2,2% 
 10) Hviezdoslavov  2 472 
 2,0% 
 11) Nový Život  2 306 
 1,8% 
 12) Trhová Hradská  2 211 
 1,8% 
 13) Holice  2 144 
 1,7% 
 14) Horná Potôň  2 114 
 1,7% 
 15) Dolný Štál  1 908 
 1,5% 
 16) Vydrany  1 783 
 1,4% 
 17) Kvetoslavov  1 744 
 1,4% 
 18) Štvrtok na Ostrove  1 714 
 1,4% 
 19) Orechová Potôň  1 705 
 1,4% 
 20) Jahodná  1 654 
 1,3% 
 21) Veľké Blahovo  1 589 
 1,3% 
 22) Kútniky  1 466 
 1,2% 
 23) Kostolné Kračany  1 419 
 1,1% 
 24) Veľké Dvorníky  1 374 
 1,1% 
 25) Ohrady  1 359 
 1,1% 
 26) Horný Bar  1 244 
 1,0% 
 27) Malé Dvorníky  1 182 
 0,9% 
 28) Čiližská Radvaň  1 175 
 0,9% 
 29) Baka  1 136 
 0,9% 
 30) Rohovce  1 108 
 0,9% 
 31) Kráľovičove Kračany  1 093 
 0,9% 
 32) Čenkovce  1 092 
 0,9% 
 33) Michal na Ostrove  1 031 
 0,8% 
 34) Veľká Paka  984 
 0,8% 
 35) Blatná na Ostrove  981 
 0,8% 
 36) Povoda  964 
 0,8% 
 37) Janíky  915 
 0,7% 
 38) Padáň  912 
 0,7% 
 39) Horné Mýto  905 
 0,7% 
 40) Dolný Bar  819 
 0,7% 
 41) Pataš  808 
 0,6% 
 42) Dunajský Klátov  767 
 0,6% 
 43) Baloň  720 
 0,6% 
 44) Lúč na Ostrove  711 
 0,6% 
 45) Čakany  651 
 0,5% 
 46) Ňárad  631 
 0,5% 
 47) Hubice  626 
 0,5% 
 48) Trstená na Ostrove  578 
 0,5% 
 49) Mad  571 
 0,5% 
 50) Oľdza  559 
 0,4% 
 51) Báč  546 
 0,4% 
 52) Medveďov  532 
 0,4% 
 53) Trnávka  522 
 0,4% 
 54) Dobrohošť  517 
 0,4% 
 55) Sap  508 
 0,4% 
 56) Jurová  480 
 0,4% 
 57) Vojka nad Dunajom  460 
 0,4% 
 58) Macov  446 
 0,4% 
 59) Mierovo  444 
 0,4% 
 60) Vieska  407 
 0,3% 
 61) Kľúčovec  362 
 0,3% 
 62) Blahová  360 
 0,3% 
 63) Boheľov  343 
 0,3% 
 64) Bellova Ves  326 
 0,3% 
 65) Bodíky  274 
 0,2% 
 66) Potônske Lúky  271 
 0,2% 
 67) Kyselica  206 
 0,2% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava