počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  okres Prievidza  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Prievidza (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Prievidzamesto46408
2  Handlovámesto17119
3  Bojnicemesto4934
4  Novákymesto4215
5  Kaniankavidiecka obec4050
6  Lehota pod Vtáčnikomvidiecka obec3929
7  Nitrianske Pravnovidiecka obec3250
8  Dolné Vestenicevidiecka obec2580
9  Oslanyvidiecka obec2363
10  Nedožery - Brezanyvidiecka obec2137
11  Valaská Belávidiecka obec2126
12  Nitrianske Rudnovidiecka obec1936
13  Bystričanyvidiecka obec1801
14  Kamenec pod Vtáčnikomvidiecka obec1790
15  Zemianske Kostoľanyvidiecka obec1781
16  Diviacka Nová Vesvidiecka obec1769
17  Diviaky nad Nitricouvidiecka obec1740
18  Sebedražievidiecka obec1736
19  Čereňanyvidiecka obec1691
20  Lazanyvidiecka obec1690
21  Opatovce nad Nitrouvidiecka obec1566
22  Horná Vesvidiecka obec1452
23  Chrenovec - Brusnovidiecka obec1397
24  Pravenecvidiecka obec1321
25  Porubavidiecka obec1309
26  Cigeľvidiecka obec1263
27  Liešťanyvidiecka obec1239
28  Nitricavidiecka obec1231
29  Nitrianske Sučanyvidiecka obec1204
30  Tužinavidiecka obec1204
31  Ráztočnovidiecka obec1199
32  Košvidiecka obec1100
33  Kľačnovidiecka obec1089
34  Malinovávidiecka obec943
35  Rudnianska Lehotavidiecka obec755
36  Malá Čausavidiecka obec685
37  Horné Vestenicevidiecka obec629
38  Poluvsievidiecka obec579
39  Jalovecvidiecka obec578
40  Radobicavidiecka obec536
41  Lipníkvidiecka obec523
42  Kocuranyvidiecka obec516
43  Čavojvidiecka obec491
44  Veľká Čausavidiecka obec480
45  Kostolná Vesvidiecka obec461
46  Šútovcevidiecka obec442
47  Sečvidiecka obec382
48  Podhradievidiecka obec309
49  Nevidzanyvidiecka obec295
50  Chvojnicavidiecka obec260
51  Temešvidiecka obec217
52  Dlžínvidiecka obec154

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Prievidza  46 408 
 34,4% 
 2) Handlová  17 119 
 12,7% 
 3) Bojnice  4 934 
 3,7% 
 4) Nováky  4 215 
 3,1% 
 5) Kanianka  4 050 
 3,0% 
 6) Lehota pod Vtáčnikom  3 929 
 2,9% 
 7) Nitrianske Pravno  3 250 
 2,4% 
 8) Dolné Vestenice  2 580 
 1,9% 
 9) Oslany  2 363 
 1,8% 
 10) Nedožery - Brezany  2 137 
 1,6% 
 11) Valaská Belá  2 126 
 1,6% 
 12) Nitrianske Rudno  1 936 
 1,4% 
 13) Bystričany  1 801 
 1,3% 
 14) Kamenec pod Vtáčnikom  1 790 
 1,3% 
 15) Zemianske Kostoľany  1 781 
 1,3% 
 16) Diviacka Nová Ves  1 769 
 1,3% 
 17) Diviaky nad Nitricou  1 740 
 1,3% 
 18) Sebedražie  1 736 
 1,3% 
 19) Čereňany  1 691 
 1,3% 
 20) Lazany  1 690 
 1,3% 
 21) Opatovce nad Nitrou  1 566 
 1,2% 
 22) Horná Ves  1 452 
 1,1% 
 23) Chrenovec - Brusno  1 397 
 1,0% 
 24) Pravenec  1 321 
 1,0% 
 25) Poruba  1 309 
 1,0% 
 26) Cigeľ  1 263 
 0,9% 
 27) Liešťany  1 239 
 0,9% 
 28) Nitrica  1 231 
 0,9% 
 29) Nitrianske Sučany  1 204 
 0,9% 
 30) Tužina  1 204 
 0,9% 
 31) Ráztočno  1 199 
 0,9% 
 32) Koš  1 100 
 0,8% 
 33) Kľačno  1 089 
 0,8% 
 34) Malinová  943 
 0,7% 
 35) Rudnianska Lehota  755 
 0,6% 
 36) Malá Čausa  685 
 0,5% 
 37) Horné Vestenice  629 
 0,5% 
 38) Poluvsie  579 
 0,4% 
 39) Jalovec  578 
 0,4% 
 40) Radobica  536 
 0,4% 
 41) Lipník  523 
 0,4% 
 42) Kocurany  516 
 0,4% 
 43) Čavoj  491 
 0,4% 
 44) Veľká Čausa  480 
 0,4% 
 45) Kostolná Ves  461 
 0,3% 
 46) Šútovce  442 
 0,3% 
 47) Seč  382 
 0,3% 
 48) Podhradie  309 
 0,2% 
 49) Nevidzany  295 
 0,2% 
 50) Chvojnica  260 
 0,2% 
 51) Temeš  217 
 0,2% 
 52) Dlžín  154 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“