počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Púchov  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Púchov (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Púchovmesto17810
2  Belušavidiecka obec5925
3  Lednické Rovnevidiecka obec4048
4  Lysá pod Makytouvidiecka obec2105
5  Dohňanyvidiecka obec1796
6  Dolné Kočkovcevidiecka obec1220
7  Lazy pod Makytouvidiecka obec1213
8  Streženicevidiecka obec997
9  Dolná Breznicavidiecka obec961
10  Visolajevidiecka obec953
11  Lednicavidiecka obec947
12  Lúkyvidiecka obec933
13  Horovcevidiecka obec837
14  Zubákvidiecka obec837
15  Nimnicavidiecka obec700
16  Záriečievidiecka obec697
17  Kvašovvidiecka obec656
18  Mestečkovidiecka obec520
19  Horná Breznicavidiecka obec489
20  Mojtínvidiecka obec427
21  Vydrnávidiecka obec321

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Púchov  17 810 
 40,1% 
 2) Beluša  5 925 
 13,3% 
 3) Lednické Rovne  4 048 
 9,1% 
 4) Lysá pod Makytou  2 105 
 4,7% 
 5) Dohňany  1 796 
 4,0% 
 6) Dolné Kočkovce  1 220 
 2,7% 
 7) Lazy pod Makytou  1 213 
 2,7% 
 8) Streženice  997 
 2,2% 
 9) Dolná Breznica  961 
 2,2% 
 10) Visolaje  953 
 2,1% 
 11) Lednica  947 
 2,1% 
 12) Lúky  933 
 2,1% 
 13) Horovce  837 
 1,9% 
 14) Zubák  837 
 1,9% 
 15) Nimnica  700 
 1,6% 
 16) Záriečie  697 
 1,6% 
 17) Kvašov  656 
 1,5% 
 18) Mestečko  520 
 1,2% 
 19) Horná Breznica  489 
 1,1% 
 20) Mojtín  427 
 1,0% 
 21) Vydrná  321 
 0,7% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“