počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Trenčín  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Trenčín (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Trenčínmesto54740
2  Nemšovámesto6335
3  Trenčianska Teplávidiecka obec4222
4  Trenčianske Teplicemesto3980
5  Trenčianska Turnávidiecka obec3563
6  Trenčianske Stankovcevidiecka obec3403
7  Horná Súčavidiecka obec3301
8  Dolná Súčavidiecka obec3059
9  Horné Srnievidiecka obec2707
10  Soblahovvidiecka obec2408
11  Drietomavidiecka obec2233
12  Omšenievidiecka obec1885
13  Chocholná - Velčicevidiecka obec1695
14  Melčice - Lieskovévidiecka obec1651
15  Svinnávidiecka obec1591
16  Trenčianske Jastrabievidiecka obec1252
17  Mníchova Lehotavidiecka obec1221
18  Skalka nad Váhomvidiecka obec1166
19  Zamarovcevidiecka obec1163
20  Ivanovcevidiecka obec1032
21  Selecvidiecka obec1007
22  Dubodielvidiecka obec971
23  Adamovské Kochanovcevidiecka obec872
24  Dolná Porubavidiecka obec791
25  Trenčianske Miticevidiecka obec787
26  Neporadzavidiecka obec783
27  Motešicevidiecka obec782
28  Veľká Hradnávidiecka obec771
29  Bobotvidiecka obec745
30  Veľké Bierovcevidiecka obec708
31  Kostolná - Záriečievidiecka obec691
32  Horňanyvidiecka obec429
33  Hrabovkavidiecka obec427
34  Opatovcevidiecka obec425
35  Štvrtokvidiecka obec424
36  Krivosúd - Bodovkavidiecka obec358
37  Petrova Lehotavidiecka obec199

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Trenčín  54 740 
 48,1% 
 2) Nemšová  6 335 
 5,6% 
 3) Trenčianska Teplá  4 222 
 3,7% 
 4) Trenčianske Teplice  3 980 
 3,5% 
 5) Trenčianska Turná  3 563 
 3,1% 
 6) Trenčianske Stankovce  3 403 
 3,0% 
 7) Horná Súča  3 301 
 2,9% 
 8) Dolná Súča  3 059 
 2,7% 
 9) Horné Srnie  2 707 
 2,4% 
 10) Soblahov  2 408 
 2,1% 
 11) Drietoma  2 233 
 2,0% 
 12) Omšenie  1 885 
 1,7% 
 13) Chocholná - Velčice  1 695 
 1,5% 
 14) Melčice - Lieskové  1 651 
 1,5% 
 15) Svinná  1 591 
 1,4% 
 16) Trenčianske Jastrabie  1 252 
 1,1% 
 17) Mníchova Lehota  1 221 
 1,1% 
 18) Skalka nad Váhom  1 166 
 1,0% 
 19) Zamarovce  1 163 
 1,0% 
 20) Ivanovce  1 032 
 0,9% 
 21) Selec  1 007 
 0,9% 
 22) Dubodiel  971 
 0,9% 
 23) Adamovské Kochanovce  872 
 0,8% 
 24) Dolná Poruba  791 
 0,7% 
 25) Trenčianske Mitice  787 
 0,7% 
 26) Neporadza  783 
 0,7% 
 27) Motešice  782 
 0,7% 
 28) Veľká Hradná  771 
 0,7% 
 29) Bobot  745 
 0,7% 
 30) Veľké Bierovce  708 
 0,6% 
 31) Kostolná - Záriečie  691 
 0,6% 
 32) Horňany  429 
 0,4% 
 33) Hrabovka  427 
 0,4% 
 34) Opatovce  425 
 0,4% 
 35) Štvrtok  424 
 0,4% 
 36) Krivosúd - Bodovka  358 
 0,3% 
 37) Petrova Lehota  199 
 0,2% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava