počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Nitra  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Nitra (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Nitramesto78489
2  Vráblemesto8593
3  Veľké Zálužievidiecka obec4350
4  Cabaj - Čáporvidiecka obec4295
5  Lužiankyvidiecka obec3060
6  Mojmírovcevidiecka obec2922
7  Ivanka pri Nitrevidiecka obec2868
8  Lehotavidiecka obec2382
9  Zbehyvidiecka obec2222
10  Výčapy - Opatovcevidiecka obec2197
11  Nitrianske Hrnčiarovcevidiecka obec2196
12  Brančvidiecka obec2168
13  Rišňovcevidiecka obec2096
14  Jelenecvidiecka obec2075
15  Jarokvidiecka obec2065
16  Vinodolvidiecka obec2061
17  Golianovovidiecka obec1892
18  Veľký Lapášvidiecka obec1887
19  Alekšincevidiecka obec1699
20  Veľký Cetínvidiecka obec1626
21  Kolíňanyvidiecka obec1551
22  Klasovvidiecka obec1426
23  Svätoplukovovidiecka obec1368
24  Žiranyvidiecka obec1360
25  Nová Ves nad Žitavouvidiecka obec1338
26  Nové Sadyvidiecka obec1296
27  Čechyncevidiecka obec1255
28  Malý Lapášvidiecka obec1206
29  Bábvidiecka obec1195
30  Lukáčovcevidiecka obec1167
31  Čakajovcevidiecka obec1163
32  Dolné Obdokovcevidiecka obec1140
33  Pohranicevidiecka obec1112
34  Podhoranyvidiecka obec1085
35  Čeľadicevidiecka obec1078
36  Štitárevidiecka obec1028
37  Jelšovcevidiecka obec988
38  Lúčnica nad Žitavouvidiecka obec957
39  Horné Lefantovcevidiecka obec861
40  Rumanovávidiecka obec821
41  Čabvidiecka obec775
42  Babindolvidiecka obec762
43  Dolné Lefantovcevidiecka obec702
44  Veľká Dolinavidiecka obec683
45  Poľný Kesovvidiecka obec654
46  Čifárevidiecka obec596
47  Šuriankyvidiecka obec588
48  Hruboňovovidiecka obec526
49  Melekvidiecka obec497
50  Malý Cetínvidiecka obec452
51  Telincevidiecka obec420
52  Žitavcevidiecka obec412
53  Hosťovávidiecka obec392
54  Paňavidiecka obec392
55  Bádicevidiecka obec390
56  Malé Chyndicevidiecka obec386
57  Veľké Chyndicevidiecka obec338
58  Štefanovičovávidiecka obec321
59  Tajnávidiecka obec275
60  Malé Zálužievidiecka obec266
61  Ľudovítovávidiecka obec239
62  Kapincevidiecka obec184

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Nitra  78 489 
 47,6% 
 2) Vráble  8 593 
 5,2% 
 3) Veľké Zálužie  4 350 
 2,6% 
 4) Cabaj - Čápor  4 295 
 2,6% 
 5) Lužianky  3 060 
 1,9% 
 6) Mojmírovce  2 922 
 1,8% 
 7) Ivanka pri Nitre  2 868 
 1,7% 
 8) Lehota  2 382 
 1,4% 
 9) Zbehy  2 222 
 1,3% 
 10) Výčapy - Opatovce  2 197 
 1,3% 
 11) Nitrianske Hrnčiarovce  2 196 
 1,3% 
 12) Branč  2 168 
 1,3% 
 13) Rišňovce  2 096 
 1,3% 
 14) Jelenec  2 075 
 1,3% 
 15) Jarok  2 065 
 1,3% 
 16) Vinodol  2 061 
 1,3% 
 17) Golianovo  1 892 
 1,1% 
 18) Veľký Lapáš  1 887 
 1,1% 
 19) Alekšince  1 699 
 1,0% 
 20) Veľký Cetín  1 626 
 1,0% 
 21) Kolíňany  1 551 
 0,9% 
 22) Klasov  1 426 
 0,9% 
 23) Svätoplukovo  1 368 
 0,8% 
 24) Žirany  1 360 
 0,8% 
 25) Nová Ves nad Žitavou  1 338 
 0,8% 
 26) Nové Sady  1 296 
 0,8% 
 27) Čechynce  1 255 
 0,8% 
 28) Malý Lapáš  1 206 
 0,7% 
 29) Báb  1 195 
 0,7% 
 30) Lukáčovce  1 167 
 0,7% 
 31) Čakajovce  1 163 
 0,7% 
 32) Dolné Obdokovce  1 140 
 0,7% 
 33) Pohranice  1 112 
 0,7% 
 34) Podhorany  1 085 
 0,7% 
 35) Čeľadice  1 078 
 0,7% 
 36) Štitáre  1 028 
 0,6% 
 37) Jelšovce  988 
 0,6% 
 38) Lúčnica nad Žitavou  957 
 0,6% 
 39) Horné Lefantovce  861 
 0,5% 
 40) Rumanová  821 
 0,5% 
 41) Čab  775 
 0,5% 
 42) Babindol  762 
 0,5% 
 43) Dolné Lefantovce  702 
 0,4% 
 44) Veľká Dolina  683 
 0,4% 
 45) Poľný Kesov  654 
 0,4% 
 46) Čifáre  596 
 0,4% 
 47) Šurianky  588 
 0,4% 
 48) Hruboňovo  526 
 0,3% 
 49) Melek  497 
 0,3% 
 50) Malý Cetín  452 
 0,3% 
 51) Telince  420 
 0,3% 
 52) Žitavce  412 
 0,3% 
 53) Hosťová  392 
 0,2% 
 54) Paňa  392 
 0,2% 
 55) Bádice  390 
 0,2% 
 56) Malé Chyndice  386 
 0,2% 
 57) Veľké Chyndice  338 
 0,2% 
 58) Štefanovičová  321 
 0,2% 
 59) Tajná  275 
 0,2% 
 60) Malé Zálužie  266 
 0,2% 
 61) Ľudovítová  239 
 0,1% 
 62) Kapince  184 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava