počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Zlaté Moravce  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Zlaté Moravce (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Zlaté Moravcemesto11946
2  Topoľčiankyvidiecka obec2704
3  Žitavanyvidiecka obec1861
4  Tesárske Mlyňanyvidiecka obec1761
5  Sľažanyvidiecka obec1712
6  Beladicevidiecka obec1666
7  Obycevidiecka obec1510
8  Hostievidiecka obec1209
9  Čierne Kľačanyvidiecka obec1168
10  Machulincevidiecka obec1101
11  Tekovské Nemcevidiecka obec1061
12  Volkovcevidiecka obec1013
13  Skýcovvidiecka obec948
14  Jedľové Kostoľanyvidiecka obec887
15  Velčicevidiecka obec851
16  Slepčanyvidiecka obec813
17  Ladicevidiecka obec758
18  Hosťovcevidiecka obec750
19  Lovcevidiecka obec699
20  Nevericevidiecka obec692
21  Nemčiňanyvidiecka obec654
22  Nevidzanyvidiecka obec583
23  Martin nad Žitavouvidiecka obec535
24  Mankovcevidiecka obec528
25  Žikavavidiecka obec528
26  Čaradicevidiecka obec512
27  Chočavidiecka obec501
28  Vieska nad Žitavouvidiecka obec463
29  Veľké Vozokanyvidiecka obec448
30  Červený Hrádokvidiecka obec419
31  Kostoľany pod Tribečomvidiecka obec344
32  Malé Vozokanyvidiecka obec333
33  Zlatnovidiecka obec211

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Zlaté Moravce  11 946 
 29,0% 
 2) Topoľčianky  2 704 
 6,6% 
 3) Žitavany  1 861 
 4,5% 
 4) Tesárske Mlyňany  1 761 
 4,3% 
 5) Sľažany  1 712 
 4,2% 
 6) Beladice  1 666 
 4,0% 
 7) Obyce  1 510 
 3,7% 
 8) Hostie  1 209 
 2,9% 
 9) Čierne Kľačany  1 168 
 2,8% 
 10) Machulince  1 101 
 2,7% 
 11) Tekovské Nemce  1 061 
 2,6% 
 12) Volkovce  1 013 
 2,5% 
 13) Skýcov  948 
 2,3% 
 14) Jedľové Kostoľany  887 
 2,2% 
 15) Velčice  851 
 2,1% 
 16) Slepčany  813 
 2,0% 
 17) Ladice  758 
 1,8% 
 18) Hosťovce  750 
 1,8% 
 19) Lovce  699 
 1,7% 
 20) Neverice  692 
 1,7% 
 21) Nemčiňany  654 
 1,6% 
 22) Nevidzany  583 
 1,4% 
 23) Martin nad Žitavou  535 
 1,3% 
 24) Mankovce  528 
 1,3% 
 25) Žikava  528 
 1,3% 
 26) Čaradice  512 
 1,2% 
 27) Choča  501 
 1,2% 
 28) Vieska nad Žitavou  463 
 1,1% 
 29) Veľké Vozokany  448 
 1,1% 
 30) Červený Hrádok  419 
 1,0% 
 31) Kostoľany pod Tribečom  344 
 0,8% 
 32) Malé Vozokany  333 
 0,8% 
 33) Zlatno  211 
 0,5% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava