počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Kysucké Nové Mesto  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Kysucké Nové Mesto (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Kysucké Nové Mestomesto15132
2  Neslušavidiecka obec3153
3  Kysucký Lieskovecvidiecka obec2354
4  Ochodnicavidiecka obec1934
5  Rudinavidiecka obec1802
6  Horný Vadičovvidiecka obec1619
7  Radoľavidiecka obec1489
8  Povinavidiecka obec1171
9  Snežnicavidiecka obec1009
10  Lodnovidiecka obec1001
11  Rudinskávidiecka obec985
12  Dolný Vadičovvidiecka obec480
13  Lopušné Pažitevidiecka obec452
14  Rudinkavidiecka obec382

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Kysucké Nové Mesto  15 132 
 45,9% 
 2) Nesluša  3 153 
 9,6% 
 3) Kysucký Lieskovec  2 354 
 7,1% 
 4) Ochodnica  1 934 
 5,9% 
 5) Rudina  1 802 
 5,5% 
 6) Horný Vadičov  1 619 
 4,9% 
 7) Radoľa  1 489 
 4,5% 
 8) Povina  1 171 
 3,6% 
 9) Snežnica  1 009 
 3,1% 
 10) Lodno  1 001 
 3,0% 
 11) Rudinská  985 
 3,0% 
 12) Dolný Vadičov  480 
 1,5% 
 13) Lopušné Pažite  452 
 1,4% 
 14) Rudinka  382 
 1,2% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“