počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Námestovo  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Námestovo (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Námestovomesto7722
2  Zákamennévidiecka obec5542
3  Rabčavidiecka obec5139
4  Oravská Polhoravidiecka obec3974
5  Novoťvidiecka obec3713
6  Oravská Lesnávidiecka obec3445
7  Hruštínvidiecka obec3177
8  Mútnevidiecka obec3072
9  Oravské Veselévidiecka obec2996
10  Klinvidiecka obec2475
11  Lokcavidiecka obec2389
12  Zubrohlavavidiecka obec2354
13  Sihelnévidiecka obec2182
14  Rabčicevidiecka obec2024
15  Oravská Jasenicavidiecka obec1922
16  Bobrovvidiecka obec1913
17  Brezavidiecka obec1627
18  Vavrečkavidiecka obec1620
19  Babínvidiecka obec1444
20  Krušetnicavidiecka obec973
21  Lomnávidiecka obec943
22  Beňadovovidiecka obec938
23  Vasiľovvidiecka obec840
24  Ťapešovovidiecka obec776

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Námestovo  7 722 
 12,2% 
 2) Zákamenné  5 542 
 8,8% 
 3) Rabča  5 139 
 8,1% 
 4) Oravská Polhora  3 974 
 6,3% 
 5) Novoť  3 713 
 5,9% 
 6) Oravská Lesná  3 445 
 5,5% 
 7) Hruštín  3 177 
 5,0% 
 8) Mútne  3 072 
 4,9% 
 9) Oravské Veselé  2 996 
 4,7% 
 10) Klin  2 475 
 3,9% 
 11) Lokca  2 389 
 3,8% 
 12) Zubrohlava  2 354 
 3,7% 
 13) Sihelné  2 182 
 3,5% 
 14) Rabčice  2 024 
 3,2% 
 15) Oravská Jasenica  1 922 
 3,0% 
 16) Bobrov  1 913 
 3,0% 
 17) Breza  1 627 
 2,6% 
 18) Vavrečka  1 620 
 2,6% 
 19) Babín  1 444 
 2,3% 
 20) Krušetnica  973 
 1,5% 
 21) Lomná  943 
 1,5% 
 22) Beňadovo  938 
 1,5% 
 23) Vasiľov  840 
 1,3% 
 24) Ťapešovo  776 
 1,2% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“