počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Tvrdošín  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Tvrdošín (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Tvrdošínmesto8952
2  Trstenámesto7213
3  Nižnávidiecka obec3936
4  Liesekvidiecka obec2962
5  Zuberecvidiecka obec1913
6  Suchá Horavidiecka obec1455
7  Habovkavidiecka obec1374
8  Brezovicavidiecka obec1367
9  Vitanovávidiecka obec1321
10  Podbielvidiecka obec1304
11  Hladovkavidiecka obec1047
12  Zábiedovovidiecka obec900
13  Oravský Biely Potokvidiecka obec740
14  Štefanov nad Oravouvidiecka obec697
15  Čimhovávidiecka obec675

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Tvrdošín  8 952 
 25,0% 
 2) Trstená  7 213 
 20,1% 
 3) Nižná  3 936 
 11,0% 
 4) Liesek  2 962 
 8,3% 
 5) Zuberec  1 913 
 5,3% 
 6) Suchá Hora  1 455 
 4,1% 
 7) Habovka  1 374 
 3,8% 
 8) Brezovica  1 367 
 3,8% 
 9) Vitanová  1 321 
 3,7% 
 10) Podbiel  1 304 
 3,6% 
 11) Hladovka  1 047 
 2,9% 
 12) Zábiedovo  900 
 2,5% 
 13) Oravský Biely Potok  740 
 2,1% 
 14) Štefanov nad Oravou  697 
 1,9% 
 15) Čimhová  675 
 1,9% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava