počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Veľký Krtíš  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Veľký Krtíš (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Veľký Krtíšmesto11028
2  Vinicavidiecka obec1794
3  Modrý Kameňmesto1620
4  Bušincevidiecka obec1404
5  Nenincevidiecka obec1318
6  Želovcevidiecka obec1206
7  Čebovcevidiecka obec1044
8  Dolná Strehovávidiecka obec1013
9  Sklabinávidiecka obec931
10  Hrušovvidiecka obec824
11  Balog nad Ipľomvidiecka obec781
12  Pôtorvidiecka obec759
13  Záhorcevidiecka obec669
14  Opatovská Nová Vesvidiecka obec637
15  Dolné Plachtincevidiecka obec603
16  Stredné Plachtincevidiecka obec602
17  Ipeľské Predmostievidiecka obec578
18  Veľká Čalomijavidiecka obec568
19  Kosihovcevidiecka obec559
20  Príbelcevidiecka obec558
21  Slovenské Ďarmotyvidiecka obec520
22  Veľké Zlievcevidiecka obec498
23  Malý Krtíšvidiecka obec490
24  Lesenicevidiecka obec487
25  Čelárevidiecka obec480
26  Dolinkavidiecka obec470
27  Obeckovvidiecka obec444
28  Nová Vesvidiecka obec441
29  Závadavidiecka obec440
30  Čelovcevidiecka obec431
31  Kosihy nad Ipľomvidiecka obec405
32  Veľká Ves nad Ipľomvidiecka obec405
33  Dačov Lomvidiecka obec401
34  Muľavidiecka obec359
35  Bátorovávidiecka obec353
36  Kamenné Kosihyvidiecka obec351
37  Sečiankyvidiecka obec335
38  Vrbovkavidiecka obec329
39  Kováčovcevidiecka obec318
40  Malé Zlievcevidiecka obec294
41  Kleňanyvidiecka obec278
42  Kiarovvidiecka obec273
43  Sucháňvidiecka obec264
44  Olováryvidiecka obec260
45  Horné Strhárevidiecka obec254
46  Kolárevidiecka obec243
47  Horné Plachtincevidiecka obec210
48  Chrastincevidiecka obec208
49  Dolné Strhárevidiecka obec198
50  Vieskavidiecka obec197
51  Malá Čalomijavidiecka obec193
52  Sennévidiecka obec190
53  Širákovvidiecka obec190
54  Slovenské Kľačanyvidiecka obec170
55  Trebušovcevidiecka obec169
56  Veľké Stracinyvidiecka obec168
57  Seľanyvidiecka obec162
58  Horná Strehovávidiecka obec153
59  Malé Stracinyvidiecka obec151
60  Zomborvidiecka obec148
61  Ľuboriečkavidiecka obec144
62  Veľký Lomvidiecka obec138
63  Ďurkovcevidiecka obec126
64  Pravicavidiecka obec118
65  Brusníkvidiecka obec114
66  Glabušovcevidiecka obec113
67  Opavavidiecka obec110
68  Chrťanyvidiecka obec107
69  Suché Brezovovidiecka obec94
70  Šuľavidiecka obec74
71  Červeňanyvidiecka obec34

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Veľký Krtíš  11 028 
 26,3% 
 2) Vinica  1 794 
 4,3% 
 3) Modrý Kameň  1 620 
 3,9% 
 4) Bušince  1 404 
 3,3% 
 5) Nenince  1 318 
 3,1% 
 6) Želovce  1 206 
 2,9% 
 7) Čebovce  1 044 
 2,5% 
 8) Dolná Strehová  1 013 
 2,4% 
 9) Sklabiná  931 
 2,2% 
 10) Hrušov  824 
 2,0% 
 11) Balog nad Ipľom  781 
 1,9% 
 12) Pôtor  759 
 1,8% 
 13) Záhorce  669 
 1,6% 
 14) Opatovská Nová Ves  637 
 1,5% 
 15) Dolné Plachtince  603 
 1,4% 
 16) Stredné Plachtince  602 
 1,4% 
 17) Ipeľské Predmostie  578 
 1,4% 
 18) Veľká Čalomija  568 
 1,4% 
 19) Kosihovce  559 
 1,3% 
 20) Príbelce  558 
 1,3% 
 21) Slovenské Ďarmoty  520 
 1,2% 
 22) Veľké Zlievce  498 
 1,2% 
 23) Malý Krtíš  490 
 1,2% 
 24) Lesenice  487 
 1,2% 
 25) Čeláre  480 
 1,1% 
 26) Dolinka  470 
 1,1% 
 27) Obeckov  444 
 1,1% 
 28) Nová Ves  441 
 1,1% 
 29) Závada  440 
 1,0% 
 30) Čelovce  431 
 1,0% 
 31) Kosihy nad Ipľom  405 
 1,0% 
 32) Veľká Ves nad Ipľom  405 
 1,0% 
 33) Dačov Lom  401 
 1,0% 
 34) Muľa  359 
 0,9% 
 35) Bátorová  353 
 0,8% 
 36) Kamenné Kosihy  351 
 0,8% 
 37) Sečianky  335 
 0,8% 
 38) Vrbovka  329 
 0,8% 
 39) Kováčovce  318 
 0,8% 
 40) Malé Zlievce  294 
 0,7% 
 41) Kleňany  278 
 0,7% 
 42) Kiarov  273 
 0,7% 
 43) Sucháň  264 
 0,6% 
 44) Olováry  260 
 0,6% 
 45) Horné Strháre  254 
 0,6% 
 46) Koláre  243 
 0,6% 
 47) Horné Plachtince  210 
 0,5% 
 48) Chrastince  208 
 0,5% 
 49) Dolné Strháre  198 
 0,5% 
 50) Vieska  197 
 0,5% 
 51) Malá Čalomija  193 
 0,5% 
 52) Senné  190 
 0,5% 
 53) Širákov  190 
 0,5% 
 54) Slovenské Kľačany  170 
 0,4% 
 55) Trebušovce  169 
 0,4% 
 56) Veľké Straciny  168 
 0,4% 
 57) Seľany  162 
 0,4% 
 58) Horná Strehová  153 
 0,4% 
 59) Malé Straciny  151 
 0,4% 
 60) Zombor  148 
 0,4% 
 61) Ľuboriečka  144 
 0,3% 
 62) Veľký Lom  138 
 0,3% 
 63) Ďurkovce  126 
 0,3% 
 64) Pravica  118 
 0,3% 
 65) Brusník  114 
 0,3% 
 66) Glabušovce  113 
 0,3% 
 67) Opava  110 
 0,3% 
 68) Chrťany  107 
 0,3% 
 69) Suché Brezovo  94 
 0,2% 
 70) Šuľa  74 
 0,2% 
 71) Červeňany  34 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava