počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Zvolen  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Zvolen (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Zvolenmesto40637
2  Sliačmesto4894
3  Zvolenská Slatinavidiecka obec2802
4  Očovávidiecka obec2534
5  Pliešovcevidiecka obec2260
6  Dobrá Nivavidiecka obec1862
7  Kováčovávidiecka obec1552
8  Lieskovecvidiecka obec1409
9  Sielnicavidiecka obec1398
10  Budčavidiecka obec1340
11  Sásavidiecka obec887
12  Veľká Lúkavidiecka obec828
13  Železná Breznicavidiecka obec554
14  Podzámčokvidiecka obec542
15  Babinávidiecka obec529
16  Turovávidiecka obec446
17  Tŕnievidiecka obec403
18  Brezinyvidiecka obec371
19  Dubovévidiecka obec320
20  Ostrá Lúkavidiecka obec305
21  Lukavicavidiecka obec261
22  Hronská Breznicavidiecka obec258
23  Bacúrovvidiecka obec158
24  Bzovská Lehôtkavidiecka obec132
25  Michalkovávidiecka obec37
26  Lešť (vojenský obvod)vidiecka obec31

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Zvolen  40 637 
 60,9% 
 2) Sliač  4 894 
 7,3% 
 3) Zvolenská Slatina  2 802 
 4,2% 
 4) Očová  2 534 
 3,8% 
 5) Pliešovce  2 260 
 3,4% 
 6) Dobrá Niva  1 862 
 2,8% 
 7) Kováčová  1 552 
 2,3% 
 8) Lieskovec  1 409 
 2,1% 
 9) Sielnica  1 398 
 2,1% 
 10) Budča  1 340 
 2,0% 
 11) Sása  887 
 1,3% 
 12) Veľká Lúka  828 
 1,2% 
 13) Železná Breznica  554 
 0,8% 
 14) Podzámčok  542 
 0,8% 
 15) Babiná  529 
 0,8% 
 16) Turová  446 
 0,7% 
 17) Tŕnie  403 
 0,6% 
 18) Breziny  371 
 0,6% 
 19) Dubové  320 
 0,5% 
 20) Ostrá Lúka  305 
 0,5% 
 21) Lukavica  261 
 0,4% 
 22) Hronská Breznica  258 
 0,4% 
 23) Bacúrov  158 
 0,2% 
 24) Bzovská Lehôtka  132 
 0,2% 
 25) Michalková  37 
 0,1% 
 26) Lešť (vojenský obvod)  31 
 0,0% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava