počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Prešov  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Prešov (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Prešovmesto84824
2  Veľký Šarišmesto6471
3  Ľuboticevidiecka obec3638
4  Chminianske Jakubovanyvidiecka obec2775
5  Širokévidiecka obec2436
6  Sviniavidiecka obec2384
7  Drienovvidiecka obec2238
8  Kapušanyvidiecka obec2187
9  Finticevidiecka obec2167
10  Víťazvidiecka obec2017
11  Kendicevidiecka obec2012
12  Lemešanyvidiecka obec1995
13  Petrovanyvidiecka obec1976
14  Župčanyvidiecka obec1793
15  Malý Šarišvidiecka obec1746
16  Hermanovcevidiecka obec1658
17  Varhaňovcevidiecka obec1504
18  Dulova Vesvidiecka obec1422
19  Mirkovcevidiecka obec1356
20  Vyšná Šebastovávidiecka obec1335
21  Tulčíkvidiecka obec1331
22  Terňavidiecka obec1315
23  Ruská Nová Vesvidiecka obec1305
24  Žehňavidiecka obec1277
25  Chminianska Nová Vesvidiecka obec1259
26  Kojaticevidiecka obec1154
27  Fričovcevidiecka obec1136
28  Demjatavidiecka obec1101
29  Záhradnévidiecka obec1101
30  Záborskévidiecka obec1080
31  Chmeľovvidiecka obec1066
32  Rokycanyvidiecka obec1064
33  Červenicavidiecka obec1033
34  Malý Slivníkvidiecka obec1032
35  Chmiňanyvidiecka obec1003
36  Sedlicevidiecka obec979
37  Medzanyvidiecka obec978
38  Šarišské Bohdanovcevidiecka obec949
39  Ličartovcevidiecka obec948
40  Kokošovcevidiecka obec914
41  Gregorovcevidiecka obec898
42  Podhoranyvidiecka obec857
43  Teriakovcevidiecka obec850
44  Ladavidiecka obec832
45  Drienovská Nová Vesvidiecka obec805
46  Radaticevidiecka obec784
47  Bzenovvidiecka obec748
48  Haniskavidiecka obec739
49  Hrabkovvidiecka obec698
50  Abranovcevidiecka obec690
51  Ovčievidiecka obec661
52  Šarišská Porubavidiecka obec641
53  Šindliarvidiecka obec557
54  Lipníkyvidiecka obec532
55  Pušovcevidiecka obec517
56  Bertotovcevidiecka obec510
57  Tuhrinavidiecka obec509
58  Lipovcevidiecka obec501
59  Ľubovecvidiecka obec498
60  Okružnávidiecka obec489
61  Nemcovcevidiecka obec476
62  Zlatá Baňavidiecka obec456
63  Chmeľovecvidiecka obec449
64  Brestovvidiecka obec448
65  Bretejovcevidiecka obec434
66  Bajerovvidiecka obec420
67  Lesíčekvidiecka obec418
68  Podhradíkvidiecka obec418
69  Fuliankavidiecka obec411
70  Pročvidiecka obec402
71  Janovíkvidiecka obec385
72  Šarišská Trstenávidiecka obec356
73  Čelovcevidiecka obec355
74  Krížovanyvidiecka obec351
75  Janovvidiecka obec327
76  Veľký Slivníkvidiecka obec322
77  Miklušovcevidiecka obec305
78  Žipovvidiecka obec294
79  Kvačanyvidiecka obec283
80  Hendrichovcevidiecka obec261
81  Trnkovvidiecka obec251
82  Klenovvidiecka obec239
83  Suchá Dolinavidiecka obec204
84  Brežanyvidiecka obec199
85  Štefanovcevidiecka obec199
86  Mošurovvidiecka obec180
87  Lažanyvidiecka obec176
88  Lúčinavidiecka obec165
89  Seniakovcevidiecka obec163
90  Geraltovvidiecka obec122
91  Ondrašovcevidiecka obec60

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Prešov  84 824 
 49,1% 
 2) Veľký Šariš  6 471 
 3,7% 
 3) Ľubotice  3 638 
 2,1% 
 4) Chminianske Jakubovany  2 775 
 1,6% 
 5) Široké  2 436 
 1,4% 
 6) Svinia  2 384 
 1,4% 
 7) Drienov  2 238 
 1,3% 
 8) Kapušany  2 187 
 1,3% 
 9) Fintice  2 167 
 1,3% 
 10) Víťaz  2 017 
 1,2% 
 11) Kendice  2 012 
 1,2% 
 12) Lemešany  1 995 
 1,2% 
 13) Petrovany  1 976 
 1,1% 
 14) Župčany  1 793 
 1,0% 
 15) Malý Šariš  1 746 
 1,0% 
 16) Hermanovce  1 658 
 1,0% 
 17) Varhaňovce  1 504 
 0,9% 
 18) Dulova Ves  1 422 
 0,8% 
 19) Mirkovce  1 356 
 0,8% 
 20) Vyšná Šebastová  1 335 
 0,8% 
 21) Tulčík  1 331 
 0,8% 
 22) Terňa  1 315 
 0,8% 
 23) Ruská Nová Ves  1 305 
 0,8% 
 24) Žehňa  1 277 
 0,7% 
 25) Chminianska Nová Ves  1 259 
 0,7% 
 26) Kojatice  1 154 
 0,7% 
 27) Fričovce  1 136 
 0,7% 
 28) Demjata  1 101 
 0,6% 
 29) Záhradné  1 101 
 0,6% 
 30) Záborské  1 080 
 0,6% 
 31) Chmeľov  1 066 
 0,6% 
 32) Rokycany  1 064 
 0,6% 
 33) Červenica  1 033 
 0,6% 
 34) Malý Slivník  1 032 
 0,6% 
 35) Chmiňany  1 003 
 0,6% 
 36) Sedlice  979 
 0,6% 
 37) Medzany  978 
 0,6% 
 38) Šarišské Bohdanovce  949 
 0,5% 
 39) Ličartovce  948 
 0,5% 
 40) Kokošovce  914 
 0,5% 
 41) Gregorovce  898 
 0,5% 
 42) Podhorany  857 
 0,5% 
 43) Teriakovce  850 
 0,5% 
 44) Lada  832 
 0,5% 
 45) Drienovská Nová Ves  805 
 0,5% 
 46) Radatice  784 
 0,5% 
 47) Bzenov  748 
 0,4% 
 48) Haniska  739 
 0,4% 
 49) Hrabkov  698 
 0,4% 
 50) Abranovce  690 
 0,4% 
 51) Ovčie  661 
 0,4% 
 52) Šarišská Poruba  641 
 0,4% 
 53) Šindliar  557 
 0,3% 
 54) Lipníky  532 
 0,3% 
 55) Pušovce  517 
 0,3% 
 56) Bertotovce  510 
 0,3% 
 57) Tuhrina  509 
 0,3% 
 58) Lipovce  501 
 0,3% 
 59) Ľubovec  498 
 0,3% 
 60) Okružná  489 
 0,3% 
 61) Nemcovce  476 
 0,3% 
 62) Zlatá Baňa  456 
 0,3% 
 63) Chmeľovec  449 
 0,3% 
 64) Brestov  448 
 0,3% 
 65) Bretejovce  434 
 0,3% 
 66) Bajerov  420 
 0,2% 
 67) Lesíček  418 
 0,2% 
 68) Podhradík  418 
 0,2% 
 69) Fulianka  411 
 0,2% 
 70) Proč  402 
 0,2% 
 71) Janovík  385 
 0,2% 
 72) Šarišská Trstená  356 
 0,2% 
 73) Čelovce  355 
 0,2% 
 74) Krížovany  351 
 0,2% 
 75) Janov  327 
 0,2% 
 76) Veľký Slivník  322 
 0,2% 
 77) Miklušovce  305 
 0,2% 
 78) Žipov  294 
 0,2% 
 79) Kvačany  283 
 0,2% 
 80) Hendrichovce  261 
 0,2% 
 81) Trnkov  251 
 0,1% 
 82) Klenov  239 
 0,1% 
 83) Suchá Dolina  204 
 0,1% 
 84) Brežany  199 
 0,1% 
 85) Štefanovce  199 
 0,1% 
 86) Mošurov  180 
 0,1% 
 87) Lažany  176 
 0,1% 
 88) Lúčina  165 
 0,1% 
 89) Seniakovce  163 
 0,1% 
 90) Geraltov  122 
 0,1% 
 91) Ondrašovce  60 
 0,0% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava