počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Gelnica  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Gelnica (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Gelnicamesto6099
2  Nálepkovovidiecka obec3411
3  Prakovcevidiecka obec3331
4  Richnavavidiecka obec2971
5  Švedlárvidiecka obec2145
6  Margecanyvidiecka obec1915
7  Jaklovcevidiecka obec1878
8  Mníšek nad Hnilcomvidiecka obec1781
9  Kluknavavidiecka obec1575
10  Helcmanovcevidiecka obec1429
11  Smolníkvidiecka obec1027
12  Veľký Folkmarvidiecka obec907
13  Žakarovcevidiecka obec725
14  Kojšovvidiecka obec692
15  Závadkavidiecka obec623
16  Smolnícka Hutavidiecka obec482
17  Hrišovcevidiecka obec312
18  Stará Vodavidiecka obec212
19  Úhornávidiecka obec142
20  Henclovávidiecka obec102

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Gelnica  6 099 
 19,2% 
 2) Nálepkovo  3 411 
 10,7% 
 3) Prakovce  3 331 
 10,5% 
 4) Richnava  2 971 
 9,4% 
 5) Švedlár  2 145 
 6,8% 
 6) Margecany  1 915 
 6,0% 
 7) Jaklovce  1 878 
 5,9% 
 8) Mníšek nad Hnilcom  1 781 
 5,6% 
 9) Kluknava  1 575 
 5,0% 
 10) Helcmanovce  1 429 
 4,5% 
 11) Smolník  1 027 
 3,2% 
 12) Veľký Folkmar  907 
 2,9% 
 13) Žakarovce  725 
 2,3% 
 14) Kojšov  692 
 2,2% 
 15) Závadka  623 
 2,0% 
 16) Smolnícka Huta  482 
 1,5% 
 17) Hrišovce  312 
 1,0% 
 18) Stará Voda  212 
 0,7% 
 19) Úhorná  142 
 0,4% 
 20) Henclová  102 
 0,3% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“