počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Košice I  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Košice I (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Košice - Sídlisko Ťahanovcemestská časť22340
2  Košice - Staré Mestomestská časť20751
3  Košice - Severmestská časť20281
4  Košice - Ťahanovcemestská časť2529
5  Košice - Kavečanymestská časť1310
6  Košice - Džungľamestská časť697

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Košice - Sídlisko Ťahanovce  22 340 
 32,9% 
 2) Košice - Staré Mesto  20 751 
 30,6% 
 3) Košice - Sever  20 281 
 29,9% 
 4) Košice - Ťahanovce  2 529 
 3,7% 
 5) Košice - Kavečany  1 310 
 1,9% 
 6) Košice - Džungľa  697 
 1,0% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“