počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Košice IV  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Košice IV (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Košice - Nad jazerommestská časť22686
2  Košice - Juhmestská časť21339
3  Košice - Krásnamestská časť5895
4  Košice - Barcamestská časť3692
5  Košice - Vyšné Opátskemestská časť2633
6  Košice - Šebastovcemestská časť770

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Košice - Nad jazerom  22 686 
 39,8% 
 2) Košice - Juh  21 339 
 37,4% 
 3) Košice - Krásna  5 895 
 10,3% 
 4) Košice - Barca  3 692 
 6,5% 
 5) Košice - Vyšné Opátske  2 633 
 4,6% 
 6) Košice - Šebastovce  770 
 1,4% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava