počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Pezinok   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:69183


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Pezinok Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Pezinok  24 900 
 36,0% 
 2) Modra  9 346 
 13,5% 
 3) Svätý Jur  5 941 
 8,6% 
 4) Šenkvice  5 260 
 7,6% 
 5) Slovenský Grob  5 202 
 7,5% 
 6) Viničné  2 687 
 3,9% 
 7) Budmerice  2 506 
 3,6% 
 8) Častá  2 363 
 3,4% 
 9) Limbach  2 287 
 3,3% 
 10) Báhoň  1 879 
 2,7% 
 11) Vinosady  1 473 
 2,1% 
 12) Vištuk  1 392 
 2,0% 
 13) Dubová  1 142 
 1,7% 
 14) Doľany  1 066 
 1,5% 
 15) Jablonec  1 004 
 1,5% 
 16) Štefanová  388 
 0,6% 
 17) Píla  347 
 0,5% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava