počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Senica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:59749


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Senica Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Senica  19 875 
 33,3% 
 2) Šaštín - Stráže  4 979 
 8,3% 
 3) Kúty  4 036 
 6,8% 
 4) Borský Mikuláš  3 953 
 6,6% 
 5) Jablonica  2 258 
 3,8% 
 6) Moravský Svätý Ján  2 150 
 3,6% 
 7) Sekule  1 755 
 2,9% 
 8) Štefanov  1 638 
 2,7% 
 9) Borský Svätý Jur  1 631 
 2,7% 
 10) Sobotište  1 424 
 2,4% 
 11) Čáry  1 269 
 2,1% 
 12) Dojč  1 269 
 2,1% 
 13) Lakšárska Nová Ves  1 130 
 1,9% 
 14) Cerová  1 105 
 1,8% 
 15) Šajdíkove Humence  1 089 
 1,8% 
 16) Prievaly  985 
 1,6% 
 17) Hlboké  980 
 1,6% 
 18) Smolinské  903 
 1,5% 
 19) Kuklov  789 
 1,3% 
 20) Prietrž  753 
 1,3% 
 21) Koválov  693 
 1,2% 
 22) Hradište pod Vrátnom  672 
 1,1% 
 23) Podbranč  621 
 1,0% 
 24) Osuské  609 
 1,0% 
 25) Plavecký Peter  608 
 1,0% 
 26) Smrdáky  584 
 1,0% 
 27) Častkov  563 
 0,9% 
 28) Rovensko  434 
 0,7% 
 29) Rybky  417 
 0,7% 
 30) Rohov  383 
 0,6% 
 31) Bílkove Humence  194 
 0,3% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava