počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Nitra   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:164788


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Nitra Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Nitra  78 489 
 47,6% 
 2) Vráble  8 593 
 5,2% 
 3) Veľké Zálužie  4 350 
 2,6% 
 4) Cabaj - Čápor  4 295 
 2,6% 
 5) Lužianky  3 060 
 1,9% 
 6) Mojmírovce  2 922 
 1,8% 
 7) Ivanka pri Nitre  2 868 
 1,7% 
 8) Lehota  2 382 
 1,4% 
 9) Zbehy  2 222 
 1,3% 
 10) Výčapy - Opatovce  2 197 
 1,3% 
 11) Nitrianske Hrnčiarovce  2 196 
 1,3% 
 12) Branč  2 168 
 1,3% 
 13) Rišňovce  2 096 
 1,3% 
 14) Jelenec  2 075 
 1,3% 
 15) Jarok  2 065 
 1,3% 
 16) Vinodol  2 061 
 1,3% 
 17) Golianovo  1 892 
 1,1% 
 18) Veľký Lapáš  1 887 
 1,1% 
 19) Alekšince  1 699 
 1,0% 
 20) Veľký Cetín  1 626 
 1,0% 
 21) Kolíňany  1 551 
 0,9% 
 22) Klasov  1 426 
 0,9% 
 23) Svätoplukovo  1 368 
 0,8% 
 24) Žirany  1 360 
 0,8% 
 25) Nová Ves nad Žitavou  1 338 
 0,8% 
 26) Nové Sady  1 296 
 0,8% 
 27) Čechynce  1 255 
 0,8% 
 28) Malý Lapáš  1 206 
 0,7% 
 29) Báb  1 195 
 0,7% 
 30) Lukáčovce  1 167 
 0,7% 
 31) Čakajovce  1 163 
 0,7% 
 32) Dolné Obdokovce  1 140 
 0,7% 
 33) Pohranice  1 112 
 0,7% 
 34) Podhorany  1 085 
 0,7% 
 35) Čeľadice  1 078 
 0,7% 
 36) Štitáre  1 028 
 0,6% 
 37) Jelšovce  988 
 0,6% 
 38) Lúčnica nad Žitavou  957 
 0,6% 
 39) Horné Lefantovce  861 
 0,5% 
 40) Rumanová  821 
 0,5% 
 41) Čab  775 
 0,5% 
 42) Babindol  762 
 0,5% 
 43) Dolné Lefantovce  702 
 0,4% 
 44) Veľká Dolina  683 
 0,4% 
 45) Poľný Kesov  654 
 0,4% 
 46) Čifáre  596 
 0,4% 
 47) Šurianky  588 
 0,4% 
 48) Hruboňovo  526 
 0,3% 
 49) Melek  497 
 0,3% 
 50) Malý Cetín  452 
 0,3% 
 51) Telince  420 
 0,3% 
 52) Žitavce  412 
 0,3% 
 53) Hosťová  392 
 0,2% 
 54) Paňa  392 
 0,2% 
 55) Bádice  390 
 0,2% 
 56) Malé Chyndice  386 
 0,2% 
 57) Veľké Chyndice  338 
 0,2% 
 58) Štefanovičová  321 
 0,2% 
 59) Tajná  275 
 0,2% 
 60) Malé Zálužie  266 
 0,2% 
 61) Ľudovítová  239 
 0,1% 
 62) Kapince  184 
 0,1% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava