počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Námestovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:63200


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Námestovo Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Námestovo  7 722 
 12,2% 
 2) Zákamenné  5 542 
 8,8% 
 3) Rabča  5 139 
 8,1% 
 4) Oravská Polhora  3 974 
 6,3% 
 5) Novoť  3 713 
 5,9% 
 6) Oravská Lesná  3 445 
 5,5% 
 7) Hruštín  3 177 
 5,0% 
 8) Mútne  3 072 
 4,9% 
 9) Oravské Veselé  2 996 
 4,7% 
 10) Klin  2 475 
 3,9% 
 11) Lokca  2 389 
 3,8% 
 12) Zubrohlava  2 354 
 3,7% 
 13) Sihelné  2 182 
 3,5% 
 14) Rabčice  2 024 
 3,2% 
 15) Oravská Jasenica  1 922 
 3,0% 
 16) Bobrov  1 913 
 3,0% 
 17) Breza  1 627 
 2,6% 
 18) Vavrečka  1 620 
 2,6% 
 19) Babín  1 444 
 2,3% 
 20) Krušetnica  973 
 1,5% 
 21) Lomná  943 
 1,5% 
 22) Beňadovo  938 
 1,5% 
 23) Vasiľov  840 
 1,3% 
 24) Ťapešovo  776 
 1,2% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava