počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Banská Štiavnica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:15649


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Banská Štiavnica Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Banská Štiavnica  9 628 
 61,5% 
 2) Svätý Anton  1 222 
 7,8% 
 3) Banská Belá  1 171 
 7,5% 
 4) Štiavnické Bane  813 
 5,2% 
 5) Prenčov  637 
 4,1% 
 6) Banský Studenec  463 
 3,0% 
 7) Ilija  350 
 2,2% 
 8) Podhorie  329 
 2,1% 
 9) Dekýš  193 
 1,2% 
 10) Baďan  167 
 1,1% 
 11) Močiar  163 
 1,0% 
 12) Kozelník  161 
 1,0% 
 13) Beluj  137 
 0,9% 
 14) Vysoká  129 
 0,8% 
 15) Počúvadlo  86 
 0,5% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava