počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Lučenec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:70422


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Lučenec Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Lučenec  25 902 
 36,8% 
 2) Fiľakovo  9 949 
 14,1% 
 3) Divín  2 030 
 2,9% 
 4) Lovinobaňa  1 935 
 2,7% 
 5) Vidiná  1 694 
 2,4% 
 6) Halič  1 662 
 2,4% 
 7) Radzovce  1 602 
 2,3% 
 8) Tomášovce  1 374 
 2,0% 
 9) Šíd  1 329 
 1,9% 
 10) Mýtna  1 165 
 1,7% 
 11) Biskupice  1 137 
 1,6% 
 12) Čakanovce  1 126 
 1,6% 
 13) Veľká nad Ipľom  932 
 1,3% 
 14) Rapovce  930 
 1,3% 
 15) Fiľakovské Kováče  909 
 1,3% 
 16) Trebeľovce  867 
 1,2% 
 17) Ružiná  835 
 1,2% 
 18) Mučín  763 
 1,1% 
 19) Panické Dravce  743 
 1,1% 
 20) Veľké Dravce  698 
 1,0% 
 21) Holiša  670 
 1,0% 
 22) Stará Halič  638 
 0,9% 
 23) Boľkovce  636 
 0,9% 
 24) Belina  617 
 0,9% 
 25) Dobroč  596 
 0,8% 
 26) Šávoľ  588 
 0,8% 
 27) Čamovce  581 
 0,8% 
 28) Trenč  558 
 0,8% 
 29) Podrečany  527 
 0,7% 
 30) Buzitka  478 
 0,7% 
 31) Šurice  471 
 0,7% 
 32) Točnica  388 
 0,6% 
 33) Nitra nad Ipľom  381 
 0,5% 
 34) Lehôtka  355 
 0,5% 
 35) Ľuboreč  348 
 0,5% 
 36) Tuhár  339 
 0,5% 
 37) Jelšovec  331 
 0,5% 
 38) Ratka  329 
 0,5% 
 39) Mašková  325 
 0,5% 
 40) Bulhary  320 
 0,5% 
 41) Šiatorská Bukovinka  289 
 0,4% 
 42) Kotmanová  279 
 0,4% 
 43) Mikušovce  275 
 0,4% 
 44) Píla  248 
 0,4% 
 45) Lipovany  246 
 0,3% 
 46) Ábelová  219 
 0,3% 
 47) Pinciná  208 
 0,3% 
 48) Budiná  207 
 0,3% 
 49) Lupoč  206 
 0,3% 
 50) Kalonda  198 
 0,3% 
 51) Pleš  191 
 0,3% 
 52) Prša  190 
 0,3% 
 53) Nové Hony  179 
 0,3% 
 54) Gregorova Vieska  144 
 0,2% 
 55) Polichno  128 
 0,2% 
 56) Lentvora  82 
 0,1% 
 57) Praha  75 
 0,1% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava