počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Veľký Krtíš   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:41998


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Veľký Krtíš Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Veľký Krtíš  11 028 
 26,3% 
 2) Vinica  1 794 
 4,3% 
 3) Modrý Kameň  1 620 
 3,9% 
 4) Bušince  1 404 
 3,3% 
 5) Nenince  1 318 
 3,1% 
 6) Želovce  1 206 
 2,9% 
 7) Čebovce  1 044 
 2,5% 
 8) Dolná Strehová  1 013 
 2,4% 
 9) Sklabiná  931 
 2,2% 
 10) Hrušov  824 
 2,0% 
 11) Balog nad Ipľom  781 
 1,9% 
 12) Pôtor  759 
 1,8% 
 13) Záhorce  669 
 1,6% 
 14) Opatovská Nová Ves  637 
 1,5% 
 15) Dolné Plachtince  603 
 1,4% 
 16) Stredné Plachtince  602 
 1,4% 
 17) Ipeľské Predmostie  578 
 1,4% 
 18) Veľká Čalomija  568 
 1,4% 
 19) Kosihovce  559 
 1,3% 
 20) Príbelce  558 
 1,3% 
 21) Slovenské Ďarmoty  520 
 1,2% 
 22) Veľké Zlievce  498 
 1,2% 
 23) Malý Krtíš  490 
 1,2% 
 24) Lesenice  487 
 1,2% 
 25) Čeláre  480 
 1,1% 
 26) Dolinka  470 
 1,1% 
 27) Obeckov  444 
 1,1% 
 28) Nová Ves  441 
 1,1% 
 29) Závada  440 
 1,0% 
 30) Čelovce  431 
 1,0% 
 31) Kosihy nad Ipľom  405 
 1,0% 
 32) Veľká Ves nad Ipľom  405 
 1,0% 
 33) Dačov Lom  401 
 1,0% 
 34) Muľa  359 
 0,9% 
 35) Bátorová  353 
 0,8% 
 36) Kamenné Kosihy  351 
 0,8% 
 37) Sečianky  335 
 0,8% 
 38) Vrbovka  329 
 0,8% 
 39) Kováčovce  318 
 0,8% 
 40) Malé Zlievce  294 
 0,7% 
 41) Kleňany  278 
 0,7% 
 42) Kiarov  273 
 0,7% 
 43) Sucháň  264 
 0,6% 
 44) Olováry  260 
 0,6% 
 45) Horné Strháre  254 
 0,6% 
 46) Koláre  243 
 0,6% 
 47) Horné Plachtince  210 
 0,5% 
 48) Chrastince  208 
 0,5% 
 49) Dolné Strháre  198 
 0,5% 
 50) Vieska  197 
 0,5% 
 51) Malá Čalomija  193 
 0,5% 
 52) Senné  190 
 0,5% 
 53) Širákov  190 
 0,5% 
 54) Slovenské Kľačany  170 
 0,4% 
 55) Trebušovce  169 
 0,4% 
 56) Veľké Straciny  168 
 0,4% 
 57) Seľany  162 
 0,4% 
 58) Horná Strehová  153 
 0,4% 
 59) Malé Straciny  151 
 0,4% 
 60) Zombor  148 
 0,4% 
 61) Ľuboriečka  144 
 0,3% 
 62) Veľký Lom  138 
 0,3% 
 63) Ďurkovce  126 
 0,3% 
 64) Pravica  118 
 0,3% 
 65) Brusník  114 
 0,3% 
 66) Glabušovce  113 
 0,3% 
 67) Opava  110 
 0,3% 
 68) Chrťany  107 
 0,3% 
 69) Suché Brezovo  94 
 0,2% 
 70) Šuľa  74 
 0,2% 
 71) Červeňany  34 
 0,1% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava