počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Zvolen   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:66750


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Zvolen Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Zvolen  40 637 
 60,9% 
 2) Sliač  4 894 
 7,3% 
 3) Zvolenská Slatina  2 802 
 4,2% 
 4) Očová  2 534 
 3,8% 
 5) Pliešovce  2 260 
 3,4% 
 6) Dobrá Niva  1 862 
 2,8% 
 7) Kováčová  1 552 
 2,3% 
 8) Lieskovec  1 409 
 2,1% 
 9) Sielnica  1 398 
 2,1% 
 10) Budča  1 340 
 2,0% 
 11) Sása  887 
 1,3% 
 12) Veľká Lúka  828 
 1,2% 
 13) Železná Breznica  554 
 0,8% 
 14) Podzámčok  542 
 0,8% 
 15) Babiná  529 
 0,8% 
 16) Turová  446 
 0,7% 
 17) Tŕnie  403 
 0,6% 
 18) Breziny  371 
 0,6% 
 19) Dubové  320 
 0,5% 
 20) Ostrá Lúka  305 
 0,5% 
 21) Lukavica  261 
 0,4% 
 22) Hronská Breznica  258 
 0,4% 
 23) Bacúrov  158 
 0,2% 
 24) Bzovská Lehôtka  132 
 0,2% 
 25) Michalková  37 
 0,1% 
 26) Lešť (vojenský obvod)  31 
 0,0% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava