počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Stará Ľubovňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:52968


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Stará Ľubovňa Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Stará Ľubovňa  15 938 
 30,1% 
 2) Lomnička  3 239 
 6,1% 
 3) Podolínec  3 108 
 5,9% 
 4) Nová Ľubovňa  3 009 
 5,7% 
 5) Jakubany  2 841 
 5,4% 
 6) Plaveč  1 786 
 3,4% 
 7) Plavnica  1 637 
 3,1% 
 8) Šarišské Jastrabie  1 492 
 2,8% 
 9) Hniezdne  1 428 
 2,7% 
 10) Vyšné Ružbachy  1 404 
 2,7% 
 11) Kamienka  1 336 
 2,5% 
 12) Čirč  1 330 
 2,5% 
 13) Ľubotín  1 319 
 2,5% 
 14) Kolačkov  1 266 
 2,4% 
 15) Chmeľnica  980 
 1,9% 
 16) Jarabina  919 
 1,7% 
 17) Veľký Lipník  914 
 1,7% 
 18) Kyjov  737 
 1,4% 
 19) Haligovce  650 
 1,2% 
 20) Litmanová  633 
 1,2% 
 21) Nižné Ružbachy  626 
 1,2% 
 22) Mníšek nad Popradom  611 
 1,2% 
 23) Orlov  601 
 1,1% 
 24) Veľká Lesná  502 
 0,9% 
 25) Hromoš  498 
 0,9% 
 26) Lesnica  488 
 0,9% 
 27) Forbasy  459 
 0,9% 
 28) Malý Lipník  455 
 0,9% 
 29) Šambron  376 
 0,7% 
 30) Údol  371 
 0,7% 
 31) Sulín  305 
 0,6% 
 32) Vislanka  265 
 0,5% 
 33) Ďurková  224 
 0,4% 
 34) Pusté Pole  217 
 0,4% 
 35) Hraničné  193 
 0,4% 
 36) Stráňany  187 
 0,4% 
 37) Lacková  154 
 0,3% 
 38) Kremná  94 
 0,2% 
 39) Legnava  94 
 0,2% 
 40) Ruská Voľa nad Popradom  80 
 0,2% 
 41) Hajtovka  68 
 0,1% 
 42) Matysová  56 
 0,1% 
 43) Starina  52 
 0,1% 
 44) Obručné  26 
 0,0% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava