počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Košice - okolie   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:128346


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Košice - okolie Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Moldava nad Bodvou  10 305 
 8,0% 
 2) Čaňa  5 864 
 4,6% 
 3) Valaliky  4 475 
 3,5% 
 4) Medzev  4 107 
 3,2% 
 5) Veľká Ida  3 911 
 3,0% 
 6) Kecerovce  3 794 
 3,0% 
 7) Turňa nad Bodvou  3 700 
 2,9% 
 8) Jasov  3 535 
 2,8% 
 9) Družstevná pri Hornáde  2 764 
 2,2% 
 10) Poproč  2 681 
 2,1% 
 11) Rozhanovce  2 591 
 2,0% 
 12) Drienovec  2 366 
 1,8% 
 13) Seňa  2 170 
 1,7% 
 14) Čečejovce  2 113 
 1,6% 
 15) Sady nad Torysou  1 964 
 1,5% 
 16) Ďurkov  1 926 
 1,5% 
 17) Geča  1 822 
 1,4% 
 18) Malá Ida  1 701 
 1,3% 
 19) Bidovce  1 629 
 1,3% 
 20) Ruskov  1 572 
 1,2% 
 21) Nižná Myšľa  1 568 
 1,2% 
 22) Perín - Chym  1 532 
 1,2% 
 23) Haniska  1 494 
 1,2% 
 24) Slanec  1 489 
 1,2% 
 25) Trstené pri Hornáde  1 471 
 1,1% 
 26) Kysak  1 469 
 1,1% 
 27) Ždaňa  1 383 
 1,1% 
 28) Mokrance  1 367 
 1,1% 
 29) Sokoľany  1 361 
 1,1% 
 30) Košické Oľšany  1 348 
 1,1% 
 31) Budimír  1 288 
 1,0% 
 32) Kokšov - Bakša  1 251 
 1,0% 
 33) Sokoľ  1 250 
 1,0% 
 34) Kostoľany nad Hornádom  1 247 
 1,0% 
 35) Vtáčkovce  1 243 
 1,0% 
 36) Buzica  1 212 
 0,9% 
 37) Kráľovce  1 149 
 0,9% 
 38) Kechnec  1 137 
 0,9% 
 39) Bohdanovce  1 127 
 0,9% 
 40) Skároš  1 108 
 0,9% 
 41) Košická Polianka  1 030 
 0,8% 
 42) Svinica  989 
 0,8% 
 43) Košická Belá  986 
 0,8% 
 44) Boliarov  980 
 0,8% 
 45) Vyšná Myšľa  957 
 0,7% 
 46) Rankovce  954 
 0,7% 
 47) Ploské  952 
 0,7% 
 48) Vajkovce  941 
 0,7% 
 49) Nižný Klátov  878 
 0,7% 
 50) Bukovec  851 
 0,7% 
 51) Šemša  846 
 0,7% 
 52) Cestice  831 
 0,6% 
 53) Beniakovce  785 
 0,6% 
 54) Nováčany  749 
 0,6% 
 55) Štós  737 
 0,6% 
 56) Kalša  724 
 0,6% 
 57) Baška  713 
 0,6% 
 58) Čakanovce  688 
 0,5% 
 59) Olšovany  676 
 0,5% 
 60) Gyňov  669 
 0,5% 
 61) Ďurďošík  667 
 0,5% 
 62) Blažice  651 
 0,5% 
 63) Chrastné  632 
 0,5% 
 64) Nižná Kamenica  624 
 0,5% 
 65) Janík  614 
 0,5% 
 66) Nižná Hutka  614 
 0,5% 
 67) Rudník  608 
 0,5% 
 68) Paňovce  589 
 0,5% 
 69) Bačkovík  579 
 0,5% 
 70) Vyšný Medzev  522 
 0,4% 
 71) Dvorníky - Včeláre  512 
 0,4% 
 72) Hýľov  512 
 0,4% 
 73) Vyšná Hutka  508 
 0,4% 
 74) Nová Polhora  504 
 0,4% 
 75) Obišovce  471 
 0,4% 
 76) Vyšný Klátov  470 
 0,4% 
 77) Slanské Nové Mesto  464 
 0,4% 
 78) Nižný Lánec  447 
 0,3% 
 79) Žarnov  433 
 0,3% 
 80) Čižatice  414 
 0,3% 
 81) Belža  411 
 0,3% 
 82) Debraď  409 
 0,3% 
 83) Komárovce  405 
 0,3% 
 84) Milhosť  392 
 0,3% 
 85) Zlatá Idka  392 
 0,3% 
 86) Peder  389 
 0,3% 
 87) Hrašovík  383 
 0,3% 
 88) Rákoš  359 
 0,3% 
 89) Hodkovce  339 
 0,3% 
 90) Rešica  335 
 0,3% 
 91) Vyšná Kamenica  331 
 0,3% 
 92) Vyšný Čaj  329 
 0,3% 
 93) Veľká Lodina  318 
 0,2% 
 94) Turnianska Nová Ves  308 
 0,2% 
 95) Trsťany  302 
 0,2% 
 96) Košický Klečenov  296 
 0,2% 
 97) Herľany  286 
 0,2% 
 98) Nižný Čaj  286 
 0,2% 
 99) Bočiar  249 
 0,2% 
 100) Háj  248 
 0,2% 
 101) Slanská Huta  239 
 0,2% 
 102) Malá Lodina  228 
 0,2% 
 103) Nový Salaš  221 
 0,2% 
 104) Trebejov  206 
 0,2% 
 105) Hačava  203 
 0,2% 
 106) Hosťovce  202 
 0,2% 
 107) Slančík  201 
 0,2% 
 108) Opiná  196 
 0,2% 
 109) Zádiel  155 
 0,1% 
 110) Kecerovský Lipovec  113 
 0,1% 
 111) Chorváty  103 
 0,1% 
 112) Opátka  103 
 0,1% 
 113) Bunetice  89 
 0,1% 
 114) Mudrovce  65 
 0,1% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“