počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  OKRES Sobrance   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:22440


OBYVATEĽSTVO: počet obyvateľov | vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Počet obyvateľov podľa SODB 2021 v obciach okresu Sobrance Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Sobrance  5 875 
 26,2% 
 2) Úbrež  1 022 
 4,6% 
 3) Bežovce  970 
 4,3% 
 4) Lekárovce  870 
 3,9% 
 5) Záhor  656 
 2,9% 
 6) Blatné Remety  649 
 2,9% 
 7) Remetské Hámre  551 
 2,5% 
 8) Tibava  536 
 2,4% 
 9) Veľké Revištia  503 
 2,2% 
 10) Choňkovce  502 
 2,2% 
 11) Jenkovce  423 
 1,9% 
 12) Krčava  421 
 1,9% 
 13) Koromľa  414 
 1,8% 
 14) Nižná Rybnica  410 
 1,8% 
 15) Porúbka  407 
 1,8% 
 16) Vyšné Remety  403 
 1,8% 
 17) Bunkovce  392 
 1,7% 
 18) Vyšná Rybnica  389 
 1,7% 
 19) Hlivištia  373 
 1,7% 
 20) Horňa  338 
 1,5% 
 21) Podhoroď  337 
 1,5% 
 22) Koňuš  332 
 1,5% 
 23) Kristy  330 
 1,5% 
 24) Ostrov  330 
 1,5% 
 25) Nižné Nemecké  329 
 1,5% 
 26) Ruský Hrabovec  292 
 1,3% 
 27) Fekišovce  290 
 1,3% 
 28) Jasenov  286 
 1,3% 
 29) Priekopa  278 
 1,2% 
 30) Ruskovce  252 
 1,1% 
 31) Vojnatina  246 
 1,1% 
 32) Orechová  241 
 1,1% 
 33) Vyšné Nemecké  238 
 1,1% 
 34) Baškovce  232 
 1,0% 
 35) Blatné Revištia  220 
 1,0% 
 36) Inovce  207 
 0,9% 
 37) Petrovce  201 
 0,9% 
 38) Tašuľa  199 
 0,9% 
 39) Porostov  198 
 0,9% 
 40) Sejkov  192 
 0,9% 
 41) Beňatina  189 
 0,8% 
 42) Kolibabovce  182 
 0,8% 
 43) Pinkovce  180 
 0,8% 
 44) Husák  176 
 0,8% 
 45) Blatná Polianka  166 
 0,7% 
 46) Ruská Bystrá  108 
 0,5% 
 47) Svätuš  105 
 0,5% 


Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava