počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Vyhľadávanie obcí - zobrazenie obcí v Google Earth
 späť na úvodnú stránku

Výsledkom vyhľadávania obcí pomocou tohoto formuláru, je priame zobrazenie jednotlivých obcí v prostredí Google Earth (je nevyhnutné mať nainštalovaný tento program na Vašom počítači). Jednotlivé obce sa zobrazujú vo formáte KML a grafická prezentácia zvolených atribútov je výsledkom použitia Google Charts API.

Vyberte jedno alebo viac kritérii výberu obcí
 
Názov obce:  
Kód obce:  
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  
 
Počet obyvateľov je ako: 
Podiel ekonomicky aktívnych z celkového počtu obyvateľov je ako: 
Podiel odchádzajúcich za prácou je ako: 
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je ako: 
Podiel trvalo obývaných domov je ako: 
Podiel trvalo obývaných bytov je ako: 
Podiel bytov s vodovodom je ako: 
Podiel bytov s plynom je ako: 
Podiel bytov s kanalizáciou je ako: 
  
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava