počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Vzdialenosť medzi vybranými obcami SR
 späť na úvodnú stránku


V tejto časti stránky je možné zobraziť vzdialenosti medzi vybranými obcami vypočítanými z modelu cestnej siete (ukážka). Obce sú zoradené podľa príslušnosti ku krajom a následne abecedne podľa názvu obce. Kvôli duplicitným názvom obcí je v zátvorke zobrazené číslo kraja, do ktorého daná obec patrí. Čísla jednotlivých krajov sú nasledovné:
100-Bratislavský, 200-Trnavský, 300-Trenčiansky, 400-Nitriansky, 500-Žilinský, 600-Banskobystrický, 700-Prešovský, 800-Košický


Vyberte obce, medzi ktorými chcete zobraziť vzdialenosť

Preferencia vzdialenosťvzdialenosť (km)čas (minúty)
Veľký Krtíš173.97165.30
Považská Bystrica


Preferencia časčas (minúty)vzdialenosť (km)
Veľký Krtíš158.81175.27
Považská Bystrica

 Opačný smer (Považská Bystrica - Veľký Krtíš) 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava