počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


Vzdialenosť medzi vybranými obcami SR
 späť na úvodnú stránku


V tejto časti stránky je možné zobraziť vzdialenosti medzi vybranými obcami vypočítanými z modelu cestnej siete (ukážka). Obce sú zoradené podľa príslušnosti ku krajom a následne abecedne podľa názvu obce. Kvôli duplicitným názvom obcí je v zátvorke zobrazené číslo kraja, do ktorého daná obec patrí. Čísla jednotlivých krajov sú nasledovné:
100-Bratislavský, 200-Trnavský, 300-Trenčiansky, 400-Nitriansky, 500-Žilinský, 600-Banskobystrický, 700-Prešovský, 800-Košický


Vyberte obce, medzi ktorými chcete zobraziť vzdialenosť

Preferencia vzdialenosťvzdialenosť (km)čas (minúty)
Ruská Voľa nad Popradom243.38193.95
Považská Bystrica


Preferencia časčas (minúty)vzdialenosť (km)
Ruská Voľa nad Popradom178.78248.02
Považská Bystrica

 Opačný smer (Považská Bystrica - Ruská Voľa nad Popradom) 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“