počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Obce na písmeno "F" (Celkový počet vyhľadaných obcí: 15)
 zobraziť obce na mape (body)
 späť na úvodnú stránku

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1517542  Fačkov511  Žilina500  Žilinský
2522414  Falkušovce *807  Michalovce800  Košický
3502227  Farná402  Levice400  Nitriansky
4522422  Fekišovce809  Sobrance800  Košický
5514713  Figa609  Rimavská Sobota600  Banskobystrický
6527271  Fijaš *712  Svidník700  Prešovský
7511391  Fiľakovo606  Lučenec600  Banskobystrický
8511404  Fiľakovské Kováče606  Lučenec600  Banskobystrický
9524395  Fintice707  Prešov700  Prešovský
10512257  Folkušová506  Martin500  Žilinský
11526690  Forbasy710  Stará Ľubovňa700  Prešovský
12519154  Frička *701  Bardejov700  Prešovský
13519162  Fričkovce701  Bardejov700  Prešovský
14524409  Fričovce707  Prešov700  Prešovský
15524417  Fulianka707  Prešov700  Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

späť na úvodnú stránku


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“