počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Obce na písmeno "U" (Celkový počet vyhľadaných obcí: 23)
 zobraziť obce na mape (body)
 späť na úvodnú stránku

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1520918  Ubľa709  Snina700  Prešovský
2523224  Úbrež809  Sobrance800  Košický
3520926  Udavské702  Humenné700  Prešovský
4513741  Udiča306  Považská Bystrica300  Trenčiansky
5527050  Údol710  Stará Ľubovňa700  Prešovský
6502898  Uhliská402  Levice400  Nitriansky
7543683  Úhorná801  Gelnica800  Košický
8511099  Uhorská Ves505  Liptovský Mikuláš500  Žilinský
9511978  Uhorské607  Poltár600  Banskobystrický
10505625  Uhrovec301  Bánovce nad Bebravou300  Trenčiansky
11505633  Uhrovské Podhradie *301  Bánovce nad Bebravou300  Trenčiansky
12556050  Úľany nad Žitavou404  Nové Zámky400  Nitriansky
13520934  Ulič709  Snina700  Prešovský
14520942  Uličské Krivé709  Snina700  Prešovský
15543691  Uloža704  Levoča700  Prešovský
16518905  Uňatín605  Krupina600  Banskobystrický
17504939  Unín206  Skalica200  Trnavský
18505641  Urmince406  Topoľčany400  Nitriansky
19580317  Utekáč607  Poltár600  Banskobystrický
20525359  Uzovce708  Sabinov700  Prešovský
21515701  Uzovská Panica609  Rimavská Sobota600  Banskobystrický
22525367  Uzovské Pekľany708  Sabinov700  Prešovský
23525375  Uzovský Šalgov708  Sabinov700  Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

späť na úvodnú stránku


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava